Na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu o tom dnes rozhodla odborná porota Evropské asociace nakladatelů učebnic, složená z evropských pedagogů, didaktiků a nakladatelů. Cenu za nejvyšší ocenění dnes při slavnostním vyhlášení převzal Jiří Fraus, jednatel Nakladatelství Fraus.
Úspěch plzeňského učebnicového nakladatelství je o to cennější, že druhá nominovaná učebnice Zeměpis pro 9. ročník a víceletá gymnázia (interaktivní učebnice) získala Zvláštní cenu poroty.

Ceny uděluje Evropská asociace nakladatelství učebnic (EEPG) a plzeňskému nakladatelství se tak podařilo navázat na mimořádné úspěchy z předchozích třech ročníků. Loni byla rovněž Zvláštní cenou poroty oceněn titul Život v našem regionu. V roce 2009 získala v konkurenci 48 učebnic 26 vydavatelů z 16 zemí stříbro učebnice matematiky pro 6. ročník v kategorii Best European Schoolbook Awards a bronz Dějepis 6, který byl oceněn v soutěži EEPG Best Schoolbook Awards. V roce 2008 titul Chemie pro 8. ročník ZŠ tuto soutěž dokonce vyhrál. Podobné úspěchy v této soutěži nakladatelství zaznamenává pravidelně již od roku 2005.

Celkově se letos do soutěže o Nejlepší evropskou učebnici přihlásilo 20 nakladatelů s 40 tituly, z nichž 9 včetně obou původních českých učebnic bylo nominováno na ocenění. Letos ve Frankfurtu proběhl již její dvanáctý ročník.
Autorky vítězné učebnice se rozhodly jít proti proudu

Autorky Michaela Dvořáková a Jana Stará působí na Pedagogické fakultě UK Praha na katedrách občanské výchovy a primární pedagogiky. Už samotné nominace si velice vážily a z ocenění čerpají z něho další sebedůvěru pro svou práci při tvorbě učebnic a jejich ne vždy snadné prezentaci před učiteli. „Setkáváme se s učiteli, kteří naše učebnice oceňují, ale zároveň přiznávají, že to od nich vyžaduje větší přípravu. Vedle nich existuje řada učitelů, kteří mají rádi tradičnější přístup a ty je potřeba o kvalitách naší učebnice přesvědčovat,“ přiznává Michaela Dvořáková.

Michaela Dvořáková připouští, že právě multikulturní přístup a otevřenost pro život v současných podmínkách, ve kterých neschází tak samozřejmé součásti světa současných školáků, jako jsou média či počítač, nejspíše zaujaly mezinárodní porotu. „Z ocenění máme velkou radost, teď jsme dostaly jasný impuls, že se nemusíme bát zkoušet to dál jinak, než bylo dosud obvyklé. Budeme se cítit jistější,“ dodává Michaela Dvořáková.

Prvouka 2, která se stala součástí učebnicové řady pro první až pátý ročník ZŠ, vznikla na zakázku Nakladatelství Fraus. Autorky se rozhodly jít proti proudu a koncipovat výuku jinak, než je obvyklé. „Prvouka, a obzvláště ve druhé třídě, bývá často chápána jako předmět, kde si děti povídají, hrají, opakují věci z první třídy, takže se v důsledku mnoho nového nedozvědí. My jsme chtěli přizvat děti jako skutečné partnery k vážnější diskusi a nabídnout jim zajímavější učivo,“ popisuje prvotní záměr spoluautorka Michaela Dvořáková.

Výsledkem je, že děti se mohou už v tomto věku seznamovat s jevy jako multikulturalismus, při kterém autorkám šlo o to, aby si osvojily, že různost nemusí být ohrožující, ale naopak zajímavá. „Do učebnice jsme zapracovaly i situace, které mohou nastat v kontaktu s jinými etniky včetně konfliktů, na které se děti snažíme připravit a učit se je zmírňovat. Děti pak ve škole prakticky nacvičují chování, které jim v podobných situacích přijde vhod,“ popisuje jedno z novátorky pojatých témat Michaela Dvořáková. Děti podle této učebnice mají rovněž rozeznat situaci, kdy jsou v ohrožení a naučit se, jak oslovovat dospělé a požádat o pomoc. S multikulturním přístupem také například souvisí i způsob, jakým je pojednáno téma Vánoc. V této kapitole se žáčci dozvědí, jak se slaví svátky v různých zemích a kulturách.

Prvouka 2 pro ZŠ (komplet materiálů pro výuku – tištěná i interaktivní verze)

V učebnici se nacházejí jak osvědčené, tak nové kapitoly, odrážející změny, které přináší probíhající školní reforma. Stejně jako v jiných učebnicích Nakladatelství Fraus pro první stupeň, i zde se na každé stránce nachází spodní lišta, která shrnuje nejdůležitější pracovní pokyny k úlohám, což usnadňuje orientaci nebo i samostatnou práci doma, např. s nemocnými žáky.

Učebnice klade důraz na aktivitu dětí a nácvik praktických dovedností (tzn. nejedná se o „encyklopedickou“ učebnici). Cílem je motivovat žáky k výzkumům a projektům a učit je tak týmové i samostatné práci. Učebnice vytváří podmínky pro projektovou výuku i tím, že zdůrazňuje vztah mezi znalostmi o přírodě a o lidské společnosti, posiluje mezipředmětové vazby (témata z prvouky jsou obsažena např. také v Čítance pro 2. ročník).
Součástí kompletu Prvouka 2 je učebnice, pracovní sešit, interaktivní učebnice a příručka učitele, jež kromě metodických pokynů nabízí učiteli další souvislosti a rozšiřující informace a obsahuje řadu dalších aktivit, her a úkolů pro žáky.

Interaktivní učebnice vychází z obsahu tištěné učebnice, navíc je doplněna o řadu tematických videí, audionahrávek, obrázků, fotografií, mezipředmětových odkazů, webových odkazů atd.; nabízí rozšíření práce s klasickou učebnicí. Pro žáky je tato forma výuky atraktivnější; učitel má vše na jednom místě, nemusí si doplňkové materiály pracně dohledávat

Přehled obsahu učebnice prvouky pro 2. ročník podle tematických okruhů RVP:
• Místo, kde žijeme: Orientace v obci a v okolní krajině - Světové strany - Doprava v okolí školy - Jsem cyklista
• Rozmanitost přírody: Rok a jeho cyklus v přírodě - Voda obyčejná a vzácná - Cyklus vody v přírodě a její skupenství - Počasí - Pokusy s vodou - Ekosystém potoka a rybníka
• Lidé kolem nás: Žijeme v rodině, soužití generací - Zaměstnání: kdo pracuje v nemocnici - Nebezpečné situace mezi lidmi
• Lidé a čas: Život ve městě před sto lety a nyní - Rodokmen naší rodiny - Naše svátky a svátky jiných kultur
• Člověk a jeho zdraví: Vývoj člověka a jeho potřeby - Naše orgány ve zdraví a nemoci - Chování při úrazu a první pomoc
• Průřezová témata: Média a život s informacemi - Lidé různých kultur - Dokážeme spolupracovat - Ochrana čistoty vody.

Dvořáková Michaela, Stará Jana

(TISKOVÁ ZPRÁVA)