Fltaláty patří k toxickým látkám, které se používají ke změkčení jinak křehkého PVC nebo v kosmetice. Mohou způsobit například neplodnost a negativně ovlivnit zdraví zejména dětí a starších lidí.

Mezi závadné výrobky patří mimo jiné termoska 2BO3 FLU nebo termoska Thermo Rex. Seznam sedmi nebezpečných výrobků je zveřejněn na internetových stránkách ministerstva www.mzcr.cz. Lidé, kteří výrobek už vlastní, ho mohou vrátit na náklady dovozce nebo distributora.

Těsnění termosek přichází při používání do styku s horkými nápoji a ftaláty se při tom za vysokých teplot snadno uvolňují. Nápoje tak mohou být kontaminovány. Použití ftalátů v materiálech určených pro styk s potravinami není současnou platnou legislativou ČR a EU povoleno.

Hlavní hygienik dále zakázal dovoz termosek, které obsahují azbest, informuje server ministerstva. Jde o opatření, které vyplývá ze tři roky staré směrnice Evropské komise.

Průzkum ukázal, že azbest obsahovalo 12 z 26 druhů odebraných termosek. V nerozbitých termoskách však azbest podle ministerstva není pro spotřebitele nebezpečný, protože se vyskytuje v mezivrstvě dvou zatavených skleněných podložek. Do kontaktu s lidským organismem se tak může dostat jen po rozbití skleněného vnitřku. Riziko možného negativního vlivu na zdraví je ale i v tomto případě velice nízké až nulové, píše ve zprávě hygienik.