„Manžel pracuje v režimu OSVČ již od roku 1992 a vím naprosto přesně, co to znamená. Vím ale také od lidí, kteří se na mě obrací, do jakých se dostávají problémů, když už nemohou pracovat a dlouhá léta si platili jen minimální sociální pojištění. Pak se o ně musí postarat stát. Nepovažuji ani za správné, aby byl rozdíl mezi zaměstnanci a živnostníky ve zdravotním pojištění, protože péči čerpají všichni stejně. To jsou záležitosti, o kterých je skutečně potřeba se bavit, stejně jako o tom, jak podpořit koupěschopnost obyvatel a vnitřní poptávku, protože s tím zvláště živnostníci ve službách stojí a padají. Podpora tohoto typu je náš záměr," pokračovala Gajdůšková.

Velmi diskutovanou záležitostí posledních měsíců je spolupráce sociálních demokratů s komunisty. „Tak prostě rozhodli voliči a je nutné to respektovat. I voliči a aktivisté mají svou odpovědnost. Svoji vůli a přání musí uplatnit především před volbami a při volbách tak, aby přesvědčili ostatní, že ta nebo ona strana prostě je nebo není dobře," uvedla Gajdůšková ve své odpovědi.

Mezi otázkami se objevila i ta, zda uzákonit možnost odvolání volených poslanců a senátorů v průběhu volebního období samotnými voliči, nebo ne. „Pokud má člen Parlamentu skutečně hájit zájmy voličů a něco pro ně udělat, pak musí být nezávislý. Moc si nedovedu představit, jak by se muselo odvolání iniciovat a jak by něco takového probíhalo. Naopak si dovedu představit, že by si politický oponent dokázal zaplatit mediální kampaň a soupeře tímto způsobem zlikvidovat. Asi by to také vedlo k nárůstu populismu. To není v zájmu občanů země," odpověděla senátorka.

Všechny odpovědi senátorky Gajdůškové najdete zde