Populární jsou v současnosti takzvané genetické knihy s genealogií psanou přímo na míru. Testy se dávají i jako netradiční dárek.

Výzkumu DNA pro veřejnost se v Česku věnují zatím jen soukromé firmy, některé z nich mají přístup do mezinárodních databází i vlastní „archivy". Základní rozbor původu předků lze pořídit od dvou tisíc, může se ale vyšplhat až k deseti tisícům, záleží přitom na rozsahu požadavků.

„Oproti minulosti se lidé více do hloubky zajímají o svůj původ, odkud pochází jejich rodová linie. Pokud srovnám dobu před čtyřmi lety, tak se nyní připravují detailnější rozbory, ty děláme i pro trestní věci," řekl šéf společnosti Forenzní DNA servis, genetik Daniel Vaněk. Přispěl k tomu zřejmě i pořad ČT Tajemství rodu.

Genetické vazby

Podle charakteristik zjištěných při analýze DNA dokážou genetici například přiřadit rodovou linii k aškenázským židům, Anglosasům, východním, jižním a západním Slovanům nebo Vikingům. V mezinárodních databázích se pak zkoumá, kde má jedinec genetické vazby, přičemž je možné vypočíst dobu, před kterou žil společný předek jakýchkoli dvou jedinců v otcovské či mateřské linii. Podobně se určuje i příbuzenský vztah, čímž se doplňují rodové generační stromy.

Testy se provádějí odběrem vzorku slin, které se zašlou do laboratoře. „Smyslem ‚genografického testu' není výsledek typu: kolik procent máte v sobě slovanského a kolik procent keltského původu, jak je to bohužel někdy trochu nešťastně v médiích prezentováno. Test odhalí s naprostou přesností jednu ze spousty nitek vedoucí přes minulé generace k dávným předkům," poznamenal ředitel firmy Genomac Marek Minárik.

Jde buď o nitku otcovské linie – otec – děd – praděd – prapraděd nebo mateřské linie – matka – babička – prababička a dále. Jakkoliv je podle Minárika tato „nitka" jen jednou z mnoha, tak hlavně u mužů má přesné stanovení otcovské linie především psychologickou důležitost.

Chromozom z Valašska na Yukonu

Genetik Vaněk například nedávno řešil zajímavý případ klienta z Moravy. Při procházení mezinárodních databází se přišlo na úplnou shodu s populačním vzorkem z Aljašky, který patřil jednomu z indiánských kmenů. Později se zjistilo, že jeho praprastrýc odešel do Ameriky, kde se v rámci zlaté horečky vydal na Yukon. Pravděpodobně zde prý zplodil s nějakou indiánkou potomka, který má český Y chromozom z Valašska.

„Pomohli jsme rozplést zajímavý příběh. On věděl, že v rodině někdo emigroval…Ostatním ale nemůžeme zaručit, že výsledky budou vždy takhle zajímavé. Někdy je to šeď…," dodal Vaněk.