Co bych měl předem vědět o přijímacích zkouškách?
Že nejsou tak hrozné, jak se někdy povídá. Při přihlašování se vyplatí podat si dvě přihlášky, protože tak získáte nárok na absolvování dvou termínů zkoušek, přičemž pro rozhodnutí o přijetí na obě školy bude použit lepší výsledek. Jednotné státní přijímací zkoušky vždycky obsahují test z matematiky a češtiny, jejichž výsledek ze zákona musí mít při rozhodování o přijetí uchazeče váhu minimálně 60 % (u sportovních škol 40 %). Může mít i váhu vyšší, nebo naopak mohou střední školy mít vlastní kritéria (například výsledky olympiád, průměr ze základní školy apod.). Forma testů je specifická především z hlediska zadání a záznamu výsledků do záznamových archů – to ze školy obvykle neznáte, takže je dobré se na to připravit předem.

Prvním velkým stresorem, který si naše společnost pro své dorůstající členy připravila, jsou přijímačky na střední školu.
Přijímačky na střední školy: procvičte si s námi logiku. Zvládnete test?

Magazín Víkend.Zdroj: DeníkNa co je v testu z češtiny kladen důraz? Na to, abych znal gramatické poučky, na jejich správné použití, na znalost literatury?
Citovat gramatické poučky nebo definice literárních pojmů v přijímacích testech nemusíte. Jejich pasivní znalost, to znamená, že nevíte přesné znění poučky, ale chápete a umíte použít její princip, se vám ale může hodit, když si budete potřebovat odůvodnit správnost některých slov v úlohách určitého typu.

Přijímací testy na střední školy netestují literární znalosti, nemusíte tedy vědět, kdy žil Jan Neruda ani co napsal Milan Kundera. Těmito testy se ověřují znalosti pravopisu, tvarosloví (skloňování, časování), větné stavby, schopnost práce s textem (vyvodit informace z textu, doplnit do něj slova, seřadit text podle návaznosti, vyhledat v textu jevy na základě jejich definice) a znalost některých základních literárních pojmů (metafora, personifikace apod.).

Jaké pomůcky budu potřebovat na zkoušku z češtiny a jaký je časový limit na samotný test?
Na test z češtiny budete potřebovat pouze dobře píšící propisku, doporučuji si přibalit i alespoň jednu záložní. Žádné jiné pomůcky povolené nejsou.

Celý rozhovor najdete v sobotním magazínu Víkend, který je součástí regionálních Deníků.

Herec Pavel Trávníček
Pavel Trávníček: Brzy ukončím kariéru. Vím, co má v mém věku největší cenu

Co dalšího se dočtete v magazínu Víkend?

- Všímejte si toho, nejen kolik toho jíte, ale i co jíte
- Historie: Bitva o kótu 776
- Toulavé boty – pozdrav z Madeiry

Předplaťte si Deník s přílohou Víkend již od 76 Kč měsíčně. (objednávejte ZDE) nebo si jej můžete objednat i telefonicky na 272 015 015.