Severočeské doly mají tři roky staré povolení Obvodního báňského úřadu v Mostě, které jim údajně umožňuje jít až o pět set padesát metrů za stanovenou hranici. Ekologové na rozpor s povolením přišli po upozornění obyvatel města Lomu, ke kterému se výsypka Pokrok z dolu Bílina díky jiné hranici přiblížila asi o tři sta metrů.

Lidé z Lomu chtěli Severočeské doly zastavit. Marně. Firma zatopila tůni a dále ohrožovala biotopy chráněných obojživelníků. Mluvčí Severočeských dolů Vladimír Budinský si není žádných pochybení vědom, protože se společnost řídila platným povolením báňského úřadu. „Krajský úřad nás na to nikdy neupozornil,“ sdělil s tím, že existence dvou limitních čar není dále možná. Budinský zároveň uvedl, že Severočeské doly spolupracují s ekologickými organizacemi a školou Humanitas.

V minulosti společně zachránili z této oblasti tisíce obojživelníku. Podle Jana Rovenského z organizace Greenpeace selhaly všechny orgány státní správy. „Všechno přehlédly,“ řekl a jedním dechem dodal: „Greenpeace požaduje respektování rozhodnutí Krajského úřadu a bude bránit případnému rozšiřování výsypky.“ Pokud tomu tak nebude, hodlá organizace podat trestní oznámení, kvůli maření úkoly veřejného činitele z nedbalosti. Severočeské doly garantovaly, že do konce října výsypky rozšiřovat nebudou.

„Déle sypání zastavit nemůžeme,“ řekl Vladimír Budinský. Pokud báňský úřad a další státní instituce potvrdí hranice požadované ekology přinese do dolům obrovské komplikace. „Může dojít i k dočasné odstávce,“ sdělil nejkrajnější variantu Miroslav Eis, technický ředitel Severočeských dolů. Ničení biotopů bylo nezákonné, uvedl Pavel David z ústecké České inspekce životního prostředí. Ta bude nyní zkoumat jaké oblasti biotopů se zničily. Se společností povede správní řízení a rozhodne se o případné výši pokuty. Posun výsypky se nelíbí ani obyvatelům Lomu a obecním zastupitelům. „Chceme, aby probíhala měření na prašnost a hlučnost,“ řekl Pavel Barák, zastupitel Lomu.