Do výběrového řízení se mohou zájemci přihlásit do 22. listopadu, Hamáček poté jmenuje komisi, která přihlášky posoudí. "Policie si nemůže dovolit zůstat dlouho v provizoriu. Proto jsem se rozhodl vypsat výběrové řízení na nového policejního prezidenta. Ten musí mít jasný mandát i představu, jak pokračovat v rozvoji policie," uvedl ministr. Už dříve řekl, že by chtěl nového šéfa policie najít do 1. prosince.

Do nabídkového řízení, které se uskutečnilo od 2. do 8. listopadu, se mohli přihlásit služební funkcionáři nebo policisté ve stejné tarifní třídě, u výběrového řízení je okruh uchazečů širší. Přihlásit se do něj může příslušník daného bezpečnostního sboru, který má služební hodnost o jeden stupeň nižší, než je služební hodnost požadovaná pro volné služební místo.

Zároveň musí mít odpovídající vzdělání, požadovanou dobu trvání služebního poměru a podle závěru služebního hodnocení musí dosahovat alespoň velmi dobrých výsledků ve výkonu služby, uvedla Pěknicová.

"Samotné výběrové řízení je zveřejněno ve Věstníku Ministerstva vnitra a v Informačním systému OSM (obsazování služebních míst)," doplnila mluvčí. Tuhý na konci října vyloučil, že by někdo z politiků vyvíjel nátlak, aby odešel z funkce. To odmítl i Hamáček. Mandát v úřadu policejního prezidenta měl Tuhému vypršet v dubnu příštího roku.