Dá se nehodám zásahových vozidel zabránit či předcházet?
Zabránit jim nejde. Předcházet jim lze odbornou přípravou. Hasičský záchranný sbor na to klade veliký důraz. Dalším faktorem na zmírnění následků havárie je používání moderní techniky. Dnešní vozidla mají vyztuženou kabinu, podvozek je vybaven bezpečnostními prvky, které pomáhají řidiči. I proto sbor investuje co nejvíce do obnovy techniky. Je bezpečnější a účinnější.

Místo tragické nehody hasičského vozu v Ovčárecké ulici v Kolíně ráno 20. července 2023.
Tragická smrt hasiče v Kolíně: Cisterna havarovala, když jela k požáru

Jak často k nehodám dochází?
Nemám celková čísla. Nicméně je férové říci, že se nehody stávaly, stávají a stávat budou. Za náš útvar se v loňském roce bavíme o čtyřech nehodách, ani jednu z nich naši strojníci nezavinili. Naštěstí jen velmi málo nehod končí tak tragickým koncem, jako ta poslední.

Kde hledat příčiny?
Je jich celá řada. Je to dáno i hustším provozem na silnicích, ale také třeba stavem silnic. Ne všechny jsou dostatečně široké na předjížděcí manévry, obrovský vliv mají i povětrnostní podmínky. Pod velkým stresem jsou i samotní řidiči. Jedou s myšlenkou, že míří k záchraně života. Hraje roli každá vteřina. To samozřejmě žene řidiče vpřed, na druhou stranu musí zároveň myslet na to, že veze k zásahu kolegy, musí je bezpečně dovézt a musí dojet včas.

Místo tragické nehody hasičského vozu v Kolíně:

Jsou ostatní hasiči při transportu nějak zabezpečení?
Záleží na typu vozidla. Pokud je vozidlo vybaveno bezpečnostními pásy, musí se připoutat. Existují i zákonné výjimky, kdy se poutat nemusí. V případě klasických cisteren, které veřejnost vidí nejčastěji u zásahů, jsou bezpečnostní pásy pouze v první řadě sedadel, tedy u řidiče. Ve druhé nejsou, jsou tu dýchací přístroje. Je to také z důvodu, aby mohli hasiči co nejrychleji vystoupit a začít zasahovat. V cisterně je však zvýšený počet držadel a madel. Velitel jednotky, který sedí vedle řidiče a je připoután, pak dává pokyny ostatním, kde se více držet, jak se v autě chovat.

Musí řidič hasič dodržovat při cestě k zásahu nějaká pravidla?
Vozidla s přednostním právem jízdy, tedy třeba pod zapnutými modrými majáky, se musí řídit zákonem o silničním provozu jako všichni. Zákon však udává, co smí porušit, pokud spěchá k zásahu – jedná se o rychlostní limity, jízdy v pruzích, předjíždění či jízda křižovatkou a podobně. Zákon však zásahovým autům nedává takzvanou absolutní přednost. Řidič musí být vždy dostatečně obezřetný, aby neohrozil bezpečnost provozu. Strojníci se tak učí i předvídat situace, aby nedošlo ke kolizím třeba na křižovatkách.

Jak konkrétně jsou hasiči strojníci vzdělávání pro rozvoj řidičských dovedností?
Na vzdělávání klade sbor veliký důraz, a to v rámci přípravy řidičů a také prevence dopravním nehodám. Příprava je ve třech úrovních. První základní probíhá na stanici v rámci kondičních jízd. Druhá je na krajské úrovni a je specializovaná třeba na jízdy v terénu, popřípadě na specifickém polygonu. Třetí je celostátní. Hasičský záchranný sbor od roku 2016 organizuje celorepublikové školení řidičů v rámci jejich profesionalizace. Jedná se o praktické defenzivní jízdy nebo jízdy při nebezpečných situacích.

Můžete to blíže vysvětlit?
Snažíme se řidiče připravit na situace, které mohou v provozu nastat. To znamená přetáčivý smyk, krizové brždění, vyhýbání se či jízda ve zhuštěném provozu. Toto organizuje sbor v tříletých cyklech. Od září by výcvik měl být zase o něco bližší realitě. Zde na stanici v Hlučíně máme totiž připraveno deset nových moderních cisteren, které jsou běžně na hasičských stanicích. Doposud jsme využívali starší typy, bez naplněné cisterny. Původní myšlenkou totiž bylo dostat do řidičů respekt, aby se zásahová vozidla dostávala co nejméně do krizových situací. Jakmile se auto do takové situace dostane, není příliš možností k řešení. Cílíme na prevenci.

Dobrovolní hasiči z Boru za sebou mají v tuto chvíli už téměř 70 výjezdů od začátku letošního roku.
V pyžamu či v trenýrkách. Výjezd na událost musí hasiči stihnout v limitu

Hasiči jsou asi i školeni na situace, kdy někteří řidiči blokují průjezd
Je to záležitost právě těchto kurzů. Snažíme se řidiče zdokonalovat ve vyhýbacích manévrech. Ty jsou, obzvláště s plnou cisternou, stříkačkou či žebříkem, opravdu velmi náročné. Pokud není proveden správně, končí nehodou s velmi těžkými následky. To samé platí ale i u krizového brždění nebo při jízdě za špatných povětrnostních podmínek.

Na dálnici je důležité vytvořit záchranářskou uličku. Podívejte se, jak to rozhodně nemá vypadat:

Zdroj: Youtube

Co musí zájemce splnit, aby se mohl stát řidičem zásahových automobilů?
Obecně jsou na hasiče kladené velké požadavky. Každý zájemce musí při nástupu projít fyzickými testy, podrobit se psychodiagnostickému testu, projít zdravotní prověrkou. Příslušník, který je přijatý jako strojník, musí ještě k tomu absolvovat další speciální psychodiagnostické vyšetření, které potvrdí schopnost vykonávat funkci strojníka. Dále musí být starší 21 let a musí projít „strojnickým“ kurzem, aby mohl řídit požární zásahová vozidla. Kurzy jsou pravidelně obnovovány. A k tomu všemu jsou běžné požadavky v podobě řidičského oprávnění.

Po jaké době je strojník připraven?
Nelze úplně říci, kdy bude řidič zásahového automobilu připraven. Pokud pomineme legislativní podmínky, které musí být splněny vždy, řidič na veškeré situace úplně připraven asi nikdy být nemůže. Je totiž nepřeberné množství situací, které mohou nastat. K tomu všemu je řidič pod stresem, promítá se mu hlavou, co se stalo, aby dojel včas, aby neohrozil své kolegy kamarády, které veze. Je to velmi specifická disciplína, styl jízdy je plyn brzda. Říkám tomu Rallye Dakar v běžném provozu.

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru generálmajor Vladimír Vlček
Generální ředitel hasičů Vlček: Neřešíme jen požáry, ale i covid nebo uprchlíky

Kontroluje si hasič strojník vozidla a techniku, nebo je na něm „jen“ obsluha?
Hasič strojník si vozidla kontroluje každý den ráno při nástupu na směnu. Kromě funkčností všech systémů, výbavy či stavu vozidla prověřuje také stav paliva a podobně. Může to probíhat i několikrát denně, protože vozidla se kontrolují vždy po každém příjezdu ze zásahu, kdy je potřeba doplnit znovu palivo, vodu do cisterny. Vyjma toho jezdí technika na pravidelné servisní kontroly určené výrobcem.

Dozví se řidič, kterým autem vyjede?
Od vyhlášení poplachu se vyjíždí do dvou minut. Každý strojník ví, která vozidla jsou mu určena a se kterým vyjede. I proto ta auta před nástupem na směnu kontroluje, prohlíží. Na druhé straně strojník je schopen ovládat veškerá auta, která jsou na dané stanici. Platí to i v případě, že je tam speciální technika.