Co nález Ústavního soudu pro vládu znamená?
Nález říká, že pokud vláda uzavírá obchody, má na to právo, ale musí to umět zdůvodnit. To je správné rozhodnutí, ale nemyslím, že bychom to nedělali. Možná jsme měli zvolit jinou formu. Je ale důležité říct, že tato věc je vyřešena v pandemickém zákoně.

Ten ovšem senátoři hodlají výrazně měnit, takže není jisté, zda bude od 1. března platit.
Tím by způsobili skutečně velký problém, protože po nouzovém stavu, který končí 28. února, by se musely otevřít všechny obchody a služby. To by znamenalo apokalypsu. Zákon o ochraně veřejného zdraví totiž nedovoluje zavírat obchody, to můžeme udělat jen na základě nouzového stavu nebo sněmovnou schváleného pandemického zákona.

Pokud ho poslanci do neděle nestačí v senátní verzi znovu projednat, vyhlásí vláda znovu nouzový stav?
Musíme udělat všechno pro to, aby schválen byl. S opozicí ve sněmovně jsme se na všem věcně dohodli, a to včetně odškodnění podnikatelů. Pokud má Senát nějaký problém, nedokážu říct, v čem ho vidí.

V aplikaci dnešního verdiktu Ústavního soudu o protiprávnosti zavírání obchodů a provozoven podle vládní libovůle.
My teď pracujeme na analýze ústavního nálezu a zatím to vnímáme tak, že pokud do budoucna něco uzavřeme, musíme to dobře zdůvodnit. Jasně jsme řekli, proč některé obchody zůstávají otevřené. Výjimky kopírují opatření ve střední Evropě.

To není právně přijatelný argument. Proč můžeme nakupovat květiny a zbraně?
Vždy je na prvním místě epidemiologické hledisko. Květinářství jsou otevřena od jara, aby lidé mohli kupovat květiny na pietní akce typu pohřbu nebo na svatby. U zbraní šlo o požadavek ministerstva zemědělství kvůli odstřelu černé zvěře.

Zdůvodnili jste to u všech 36 výjimek takto logicky, byť stručně?
Když mě vyzkoušíte z čehokoliv, vše zodpovím.

Z jakého důvodu se nedá nakoupit a vyzkoušet zimní obuv a oblečení pro dospělé?
Protože by šlo o desetitisíce obchodů a nebezpečnou mobilitu osob. Pokud se tyto věci dají pořídit přes internet, volili jsme tuto variantu. Stejně to udělali v Německu. Výjimky byly voleny citlivě a podle doporučení epidemiologů.

Právníci se shodují, že Ústavní soud svým rozhodnutím nezasáhl do režimu náhrad škod, byť prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza říká něco jiného. Jak to tedy je?
To je skutečně jen marketing pana Prouzy, který se chytil soudního nálezu a tvrdí, že se vše bude hradit zpětně. Maloobchody dostávají od podzimu jedny z největších náhrad, mají stoprocentní kompenzace na všechny zaměstnance a od října 400 korun navíc na každého z nich, k tomu covid nájemné. Má-li tedy zaměstnavatel v obchodě pět lidí, je to 2000 korun denně a za měsíc 60 tisíc korun. Osoby samostatně výdělečně činné ještě dostávají 15 tisíc korun měsíčně. Je pravda, že ne všichni dosáhnou na stoprocentní náhradu nákladů. Nový pandemický zákon říká, že pokud podnikatel prokáže větší škodu, než dostal v kompenzacích, dostane i ten rozdíl.