Obsahuje tyto zákony a kroky, které se chystají:

1) Zákon o univerzitních nemocnicích
- přeměna fakultních nemocnic na univerzitní nemocnice, které budou neziskové
- stát na univerzitní nemocnice převede majetek
- nemocnice bude mít smlouvu s lékařskou fakultou, bude poskytovat léčbu i vzdělávání
- za nemocnici odpovídá management a správní rada, kterou tvoří zástupci státu, vysokých škol, krajů a Prahy
- ředitele nejmenuje ministr, ale správní rada
- nemocnici je možné zrušit jen zákonem

2) Zákon o dlouhodobé péči
- týká se asi 150.000 pacientů
- normu připravuje ministerstvo práce ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví
- zkombinování zdravotních a sociálních služeb
- vyjasnění financování péče ze zdravotního pojištění a sociálního systému, lepší využití nynějších 30 miliard nákladů
- posílení domácí péče a služeb v terénu
- stanovení pravidel a kvality péče v pobytových zařízeních pro dlouhodobé pacienty

3) Zákon o zdravotních pojišťovnách
- nahradí nynější dva zákony o Všeobecné zdravotní pojišťovně a o oborových pojišťovnách
- sjednotí podmínky fungování veřejné pojišťovny a zaměstnaneckých, všechny budou neziskové
- management a správní rady budou mít odpovědnost za chod pojišťovny a budou ručit i majetkem
- pojišťovny budou odpovídat za podobu zdravotnické sítě v Česku
- pojišťovny budou moci zakládat dceřiné akciové společnosti, které nabídnou připojištění (například pro nadstandard)
- dohled nad neziskovými pojišťovnami bude mít ministerstvo zdravotnictví

4) Rušení lůžek
- v Česku připadá na osobu průměrně 5,2 akutního lůžka, v zemích OECD v průměru 3,8 lůžka
- obložnost lůžek v ČR je asi 72 procent, v zahraničí kolem 80 procent
- na rušení se dohodlo ministerstvo se zdravotními pojišťovnami a kraji v memorandu
- do konce příštího roku vyprší zdravotnickým zařízením rámcové smlouvy s pojišťovnami, nové se uzavřou na méně lůžek
- ve fakultních nemocnicích se seškrtá 1500 lůžek