Vaše dotační podpora je jednorázová. Jak dlouho si se získanými penězi mají obce vystačit? Mají případně naději na pokračování programu a pokud ano, tak kdy?
Dotační podpora je pro tento rok, ale předpokládáme, že program bude vypsán i v dalších letech. Původně byl z rozpočtu vyčleněn jeden milion korun, následně jsme tento grant posílili a celkem jsme rozdělili 2.3 milionu korun.

Ilustrační snímek.
Konec vesnických prodejen v Čechách? Zachránit je mohou dotace pro prodavačky

Vzhledem k velkému zájmu o podporu venkovských prodejen jsme vyčlenili dalších 1,8 milionu korun. I proto jsme se rozhodli otevřít v dubnu ještě druhé kolo, v jehož rámci budou moci obce posílat žádosti o podporu pro své venkovské prodejny až do 13. května.

Proč jste se rozhodli malé obce podpořit?
Pro mnoho obcí jde o vyloženě existenční problém. Když máte na vesnici mnoho starších obyvatel, těžko vám budou dojíždět desítky kilometrů daleko na nákupy. Pro chod a život obce a jejích obyvatel jsou místní prodejny nesmírně důležité. Když se podíváte pohledem tamního obchodníka, porovnáte si tržby a náklady, vyjde vám ztráta.

Jde především o mzdové náklady a platby elektřiny a plynu, které prostě z tržeb většinou zdaleka nepokryjete. A právě proto jsme vyhlásili v Královéhradeckém kraji dotační program Podpora provozu prodejen na venkově.

Jaká je situace v obcích, které o podporu nežádaly? Ty problémy s malými obchody nemají, nebo již rezignovaly a nechají obyvatele jezdit do supermarketů ve městech?
To záleží na konkrétní situaci, vyhlašujeme druhé kolo této podpory. V prvním kole jsme podpořili celkem 57 prodejen. Pro druhé kolo očekáváme okolo 30 žádostí. Každopádně provozovat vesnickou prodejnu není v současné době jednoduché. Ale vesnické obchody jsou velmi důležité pro tamní obyvatele a zejména pak pro ty starší.

Jan Klička
Glosa Jana Kličky: Nebát se a nekrást. I na webu

Využíváte v kraji pojízdné prodejny - pokud ano, jak a jak jste s nimi spokojeni?
Pojízdné prodejny jsou vhodným řešením, pokud v obci není kamenná prodejna. Své zákazníky tyto prodejny rozhodně mají. Na druhou stranu nejde o stoprocentní a věčně udržitelné řešení.

Jak moc se ve vašem kraji vylidňují odlehlejší oblasti, a co proti tomu děláte?
V Královéhradeckém kraji se nejedná o masový jev. Přesto se snažíme rozvoj venkova podporovat různými nástroji. Například Programem obnovy venkova, ale právě i programem na podporu prodejen. Řešíme dopravní obslužnost. Každý region má různé potřeby a je nutné k nim přistupovat individuálně.

Jaký odhadujete budoucí vývoj vylidňování malých obcí v kraji?
Ohroženy jsou především obce v odlehlejších oblastech daleko od větších měst a pohraniční oblasti. V sousedství velkých měst očekávám naopak zalidňování malých či menších obcí.

Trutnovská věznice. Třípatrový dům v centru města s deseti místnostmi (celami) a o rozměrech 3 krát 3,5 metru, a nádvoří, kde kdysi pochodovali vězni.
Co s věznicí? Do opuštěné budovy v centru Trutnova by se mohl vrátit život