Již Moravskoslezský kraj rozhodl o uvolnění 200 milionů na nákup pozemků?

O nabývání nemovitých věcí v lokalitě průmyslové zóny Nad Barborou rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 9/727 z 24. dubna 2014. Na toto generální usnesení navazují další, dílčí, která řeší jednotlivé smluvní vztahy s vlastníky dotčených pozemků. Kromě těch společnosti Asental Land se na území budoucí průmyslové zóny nachází i pozemky například ve vlastnictví města Karviná, Slezské diakonie či státního podniku DIAMO.

Kdy má k transakci dojít?
Pro každý výše uvedený smluvní vztah nejsou shodné časové podmínky, na základě kterých má dojít k převodu vlastnického práva u jednotlivých nemovitostí. Máte-li ovšem na mysli smluvní vztah se společností Asental Land, je v tomto případě kraj oprávněn koupit nemovitosti až ve chvíli, kdy nabudou právní moci potřebná územní rozhodnutí nezbytná pro přípravu a realizaci průmyslové zóny.

Z jaké rezervy či části krajského rozpočtu tyto peníze půjdou?
Finanční prostředky na výkupy nemovitých věcí v lokalitě Nad Barborou jsou alokovány v rozpočtu kraje v odvětví regionálního rozvoje.

Když vláda v Ostravě zasedala, mluvil jste s ministry o tom, že pozemek je nejprve třeba odkoupit?
Všechny podklady byly součástí vládního materiálu, včetně informace, že kraj nabývá pozemky až po vydání územního rozhodnutí.

Bylo podle názoru krajského vedení od počátku jasné, že vládní dotace se netýká peněz na odkoupení pozemku?
Usnesení vlády se týká 75 procent dotace na vybudování technické infrastruktury v zóně v okamžiku, kdy ji začne kraj budovat. Toto z materiálu i usnesení, pokud ho přečtete, musí být jasné i 1. místopředsedovi vlády.

Nebylo možné v rámci kraje nabídnout pro průmyslovou zónu jiný pozemek, který by byl ve vlastnictví kraje či jiného subjektu než Asental Land?
Kraj nedisponuje pozemky, které by byly vhodné pro realizaci průmyslové zóny. Záměrem kraje je stavět strategické zóny, které by bez jeho a dokonce státní účasti jinak nevznikly, a to tam, kde to je potřeba – tedy tam, kde je vysoká nezaměstnanost. Jediná vhodná plocha, která byla vytipována pro umístění zóny o zhruba 90 hektarech, je v tuto chvíli ta, kde se bude průmyslová zóna Nad Barborou realizovat. Je to místo, kde již dozněly důlní vlivy a dá se na něm tedy bez problémů stavět, což není v tomto území pravidlem. Navíc je vlastnicky téměř scelené, což znamená velkou časovou i finanční úsporu při koupi těchto pozemků. Přípravou průmyslové zóny nedojde pouze k přílivu investic a tvorbě nových pracovních míst, ale využije se i historický potenciál území, přítomnost kapacitních zdrojů infrastruktury a zároveň se odstraní jedno z míst s vážnými urbanistickými problémy. Tento postup je plně v souladu s tzv. Deklarací porozumění, kterou uzavřel Moravskoslezský kraj, spolu s ministerstvem průmyslu a obchodu, Agenturou CzechInvest a společností Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., dne 2. 11. 2006 při realizaci průmyslové zóny Nošovice s občanskými sdruženími. V té se mimo jiné zavázal, že již nebude stavět průmyslové zóny na zelené louce, jako to udělal právě v Nošovicích, nýbrž na území typu brownfield – tímto postupem se tak předchází zabírání hodnotné zemědělské půdy.

Pozadí kauzy
Vláda na svém červencovém ostravském zasedání schválila dotaci 750 milionů korun do průmyslové zóny Nad Barborou na Karvinsku. Minulý týden vyšlo najevo, že než dojde k jejímu zprovoznění, musí se nejprve odkoupit pozemek za 200 milionů od společnosti Asental Land Zdeňka Bakaly. Ministr financí Andrej Babiš nařkl svého kolegu z průmyslu Jana Mládka ze zatajení této skutečnosti. Mládek ale vzápětí prokázal, že vláda měla potřebné podklady v dostatečném předstihu. Navíc dotace nesmí směřovat na koupi pozemku, tu musí ze svých prostředků zajistit Moravskoslezský kraj. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) přesto Deníku řekl, že se cítí podvedeni 
a budou pravděpodobně žádat 
o změnu vládního usnesení.