Účastníci sjezdu k hlasování přikročili odpoledne. Situace se zkomplikovala téměř v samém závěru, když jeden z delegátů prohlásil, že hlasování o stanovách je zmatečné. Mimo jiné označil použité hlasovací zařízení za nevhodné pro tento účel. „Systém, který jste zvolili pro hlasování, se používá na studentských kolejích při výběru oběda,“ vyčetl organizátorům. Upozornil také, že hlasující mají na rozhodování o stanovách velmi málo času a poukázal na to, že hlasování se zúčastňuje ze čtyř stovek delegátů asi jen 150 přítomných. Nebylo jasné, jestli zbytek delegátů v sále není, nebo jen špatně používá hlasovací zařízení. Někteří účastníci si pak stěžovali, že jim hlasovací zařízení nefunguje.

Jedno hlasování se muselo opakovat. Zazněl dokonce návrh, aby přítomní hlasovali prostřednictvím tlačítek i vztyčením ruky, což mělo ukázat, zda je hlasovací zařízení spolehlivé.

Hradec Králové sjezd ČSSD
Novými místopředsedy ČSSD jsou Fialová, Foldyna, Netolický a Onderka

Postupem času už někteří účastníci začali ztrácet klid a začalo se zvažovat, zda by se výsledky celého hlasování neměly zrušit a hlasování prohlásit za zmatečné.

Vše vyvrcholilo, když zaznělo, že sjezd stanovy změnit nemůže, protože na něj stovka lidí nedorazila, takže hlasování by nebylo platné. „Stanovy nejsou trhací kalendář,“ prohlásil Zdeněk Škromach.

Přítomní tedy začali zvažovat, zda nezrušit podmínku třípětinové většiny a změnit ji na nadpoloviční většinu. Pak však členové mandátové komise uvedli, že i když někteří delegáti nepřijeli, sjezd je stále usnášeníschopný.

Zrušené primárky

Ze stanov měl například podle návrhu komise pro stanovy zmizet požadavek, aby na krajských či sněmovních kandidátkách bylo alespoň 40 procent žen a mladých lidí. Nově by to musel předem odsouhlasit kvalifikovanou většinou sjezd. Změna však neprošla. I když řada členů je proti kvótám, dnes se jich někteří řečníci zastávali a byli pro jejich zachování. “Pokud projdou změny stanov, tak nám to příliv žen do ČSSD nepřinese,” zaznělo na sjezdu.

Prošel naopak záměr zrušit takzvané primárky a vzít členům v regionech poslední slovo při tvorbě kandidátních listin. Tuto pravomoc by jim příště musel dát většinou sjezd. V budoucnu už se také nebude v ČSSD hlasovat korespondenčně, ale elektronicky.

Předseda ČSSD Jan Hamáček.
Hamáček: ANO povýšilo zájem jednoho člověka nad zájem země