Divoké financování politických stran se zdá být temnou minulostí. Nedávné příběhy nemovité kadeřnice, která poslala již obnovené Fialově straně milion, nebo stejná částka pro Sobotkovu ČSSD od rodiny zatížené hypotékou (viz box) dokazují, že je stále co kontrolovat a prověřovat.

I proto zákonodárci letos přijali moderní normu, která stanovuje přísná pravidla pro financování politických stran a předvolebních kampaní. Základem jsou stropy na částky, jež na ně mohou kandidující subjekty vynaložit. Pro volby do sněmovny je to 90 milionů korun, do Senátu dva miliony na jednoho kandidáta, do krajských voleb sedm milionů na kraj. Dary od fyzických a právnických osob nesmějí přesáhnout ročně tři miliony korun. Strany musejí vést transparentní účet a dodržovat další desítky ustanovení. A v neposlední řadě se zákonem zřizuje Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Jde o státní orgán s nemalými pravomocemi. Bude sídlit v Brně a kromě předsedy bude mít čtyři členy. Proto je pečlivě ošetřen i jejich výběr. Všechny jmenuje prezident. Jeho šéfa určí ze dvou lidí, které navrhne sněmovna a Senát. Členy pak volí Senát na návrh jednotlivých senátorů, šéfa Nejvyššího kontrolního úřadu a sněmovny.

close Dohled. info Zdroj: Deník zoom_in

Legislativa výrazně omezila okruh uchazečů ustanovením, že tři roky před jmenováním musejí být mimo aktivní politiku. Iniciativa Rekonstrukce státu, která zákon zařadila mezi devět klíčových protikorupčních norem, zkoumala, kdo z navržených osobností tuto podmínku i další předpoklady skutečně splňuje. „Je jich poměrně málo, někteří jsou bývalí poslanci s těsnými vazbami na politiky, jiní mají úplně jiný profesionální záběr," uvedl Václav Zeman. Z lidí, které senátoři navrhli na šéfa nového úřadu, tak nejvíc vyhovují podmínkám dva politologové. Jan Outlý z Metropolitní univerzity v Praze se volebními systémy a kampaněmi zabývá dlouhodobě, Vladimíra Dvořáková z Vysoké školy ekonomické stála několik let v čele Akreditační komise.

„Nejstriktnější by měl úřad být vůči pokusům financovat kampaně skrytě, prostřednictvím zdánlivě nesouvisejících služeb a zakázek, přes nastrčené bílé koně a podobně, a jakkoliv odhalovat tento způsob financování je obtížné a možnosti dané zákonem omezené, měl by se něj úřad zaměřit," odpověděl Outlý na jednu z anketních otázek, které aktivisté z Rekonstrukce položili všem kandidátům. Sněmovna má jejich volbu naplánovanou na zítřek, Senát na příští středu.

Manželé darovali ČSSD milion, sami si vzali hypotéku
Malá rodinná firma manželů Nosálových Filler darovala v říjnu 2014 ČSSD milion korun. Byl to vůbec největší dar, který ten rok partaj obdržela. Zároveň si ovšem pár z Lednice na Břeclavsku vzal hypotéku na rodinný dům. Půjčka byla sjednána na 1,7 milionu korun.

Podnikatel Nosál odmítl okolnosti těchto finančních operací poodhalit. Mluvčí ČSSD Michal Kačírek pouze zaslal stanovisko, že „darovací smlouva a veškeré okolnosti přijetí daru byly řádně zkontrolovány nezávislým auditorem a z veškeré dokumentace vyplývá, že dar byl řádně předán i přijat na centrální transparentní účet ČSSD".

Magazín Dotyk na tento dar narazil, když zjišťoval informace o volebních kampaních místopředsedy Senátu za ČSSD Ivo Bárka, které sponzorovaly vyškovské spalovny Ekotermex. A právě v oblasti odpadů nyní působí i Pavel Nosál.

Více si přečtěte na www.dotyk.cz