Gayové nesmějí darovat krev, transsexuálové se musejí při změně pohlaví nechat sterilizovat a registrovaní nesmějí žádat o adopci. Uvádí to stínová zpráva o lidských právech sexuálních menšin, kterou OSN předložily Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUD) s mezinárodní asociací homosexuálů ILGA.

Situaci hodnotí rada OSN pro lidská práva každé čtyři roky. Příslušná komise by se Českem měla zabývat 22. a 29. října. Dostane i oficiální zprávu od české vlády.

Podle autorů stínové zprávy zákon o registrovaném partnerství, které mohou gayové a lesby uzavírat od července 2006, znamenal v Česku „významný zlom", i když spíš symbolický než právní. Dvojicím osob stejného pohlaví přinesla norma uznání ve společnosti a v některých majetkových a dědických záležitostech zajistila i podobné podmínky, jako mají manželé. Pokud ale jeden z partnerů zemře, nemá vdovec či vdova nárok na pozůstalostní důchod, upozorňuje zpráva.

Poukazuje také na to, že registrovaní nemohou adoptovat děti, a to ani biologické potomky svého protějšku. Autoři považují za diskriminační to, že zatímco jednotlivci v Česku o osvojení dětí žádat mohou, registrovaným partnerům to zákon přímo zakazuje. Pokud by se o adopci snažili, budou prý rovnou ze seznamu uchazečů vyřazeni. „Sexuální orientace by neměla být rozhodující při posuzování, jestli je žadatel dobrý rodič," uvedli autoři.

Právní vakuum

Dodávají, že se v ČR neuznává ani osvojení ze zahraničí. Pokud dvojice s adoptovaným dítětem přijede, v ČR se ocitne v „právním vakuu" a „podle českých zákonů nebude mít dítě žádné rodiče". V absurdním případě by se tak mohlo stát, že by úřady adoptivním otcům či matkám potomka mohly odebrat a dát ho do ústavu, popisují autoři.

I když registrované partnerství v Česku existuje téměř šest let, úplně ho podle stínové zprávy opomíjí nový občanský zákoník. „Vynechání registrovaného partnerství má velký význam symbolický. Ukazuje, že politici a tvůrci zákonů stále pohlížejí na partnerství osob stejného pohlaví jako na vztah druhé třídy, který se nedá považovat za rodinu," uvádí aktivisté.

Dokument zmiňuje také to, že homosexuálové v Česku nesmějí darovat krev. Sex muže s mužem je totiž rizikový faktor pro přenos nemocí, které zjišťuje dotazník pro dárce. Z dárcovství jsou tedy automaticky vyloučeni i gayové, kteří žijí dlouhodobě ve svazku a jsou věrní, uvádí zpráva. Zabývá se i situací transsexuálů. Podle autorů je podmínkou pro změnu pohlaví a dokladů chirurgický zákrok a sterilizace. Je to „jediný případ nucené sterilizace" v českém právu, uvedli aktivisté ve zprávě.