Pochybných absolventů zjistila komise na základě svého šetření sice šest, dvěma z nich ale ještě nestačil být diplom předán. Rektor bezprostředně po Velikonocích odešle dotyčným absolventům informační dopis o tom, aby předložili materiály, které by mohly zvrátit správní řízení. Pokud tak neučiní, řízení začne. Proti rozhodnutí rektora není odvolání, bránit se mohou u soudu.

„Usvědčení absolventi by měli odevzdat index a diplom, ale i diplom supplement – dodatek k diplomu, který shrnuje údaje o absolvovaném studijním programu včetně výpisu všech vykonaných zkoušek a zápočtů a dosaženého hodnocení,“ míní rektor ZČU Josef Průša. Je možné, že by se absolventi poté opět stali studenty.

Do konce dubna chce právnická fakulta pojmenovat také konkrétní viníky kauzy. „Doporučíme univerzitě, aby podala žalobu na ochranu svého dobrého jména a rozšířila trestní oznámení,“ říká proděkan práv Petr Bezouška.

V případě zbylých dvou absolventů, u nichž se vyskytly závažné pochybnosti o řádnosti studia, a diplom jim zatím nebyl vydán, fakulta podávat návrh nebude. „Oznámíme jim ale, že diplom nebude vydán, zůstávají i nadále studenty a sdělíme, co musí udělat, aby mohli dostudovat,“ vysvětluje Bezouška.

Do půlky dubna fakulta ještě vyhodnotí a předá univerzitě návrhy u absolventů bakalářského studia. „Do poloviny května pak u absolventů magisterského studia. U přibližně stovky držitelů titulu JUDr. necháme v Brně prozkoumat rigorózní práce programem na odhalování plagiátů,“ dodává Bezouška.

Sobotník Lídy Rakušanové k danému tématu si přečtěte a poslechněte ZDE.