„Zůstával jsem proto, protože jsem chtěl ohlídat forenzní audit, snímž už valná hromada, kterou tvoří krajská rada, souhlasila. Aslíbil jsem chebským lékařům, že se pokusím znovu otevřít problematickou optimalizaci lůžkového fondu. Zároveň jsem chtěl řešit nevýhodné nákupy pro nemocnici, ale po podaném trestním oznámení lékařů je itohle vyřešeno,“ vysvětlil Horký svou abdikaci. Krajský výbor ČSSD se vsobotu navíc znovu postavil za všechny požadavky karlovarských lékařů a přidal se ikapelu na svolání mimořádného krajského zastupitelstva, které by se zabývalo jen situací ve zdravotnictví. To by se mělo konat 24.ledna odpoledne, ihned po řádném jednání krajských zastupitelů.

Podle Horkého však za krizi vnemocnici vedení kraje nemůže. „Nezkrachovala fúze, ale Česká zdravotní,“ zdůraznil. Pomlčel ale otom, že právě tuto firmu na řízení nemocnic vybralo krajské vedení. Vkrajské radě Horký zůstává.

Sociální demokraté navíc na své sobotní konferenci zkrátili dobu jednání okrizi vkarlovarské nemocnici do konce ledna místo února „Pak bychom zahájili smírčí jednání vkoalici sODS,“ uvedl Tomáš Hybner, dvojka na kandidátce ČSSD do krajského zastupitelstva. „ČSSD se snaží vypořádat schybami, které ve zdravotnictví učinila. Víme, že situace je kritická a dosavadní řešení kraje naprosto nevyhovující. Plně podporujeme zrušení výběrových řízení na ředitele nemocnice a na krajské úrovni budeme iniciovat vznik karlovarské krajské nemocnice podle zákona oveřejných neziskových zdravotních zařízeních. Ktomu jsme zavázali všechny své zástupce vkrajském zastupitelstvu,“ dodal Hybner.

Dosud koaliční ČSSD se tak oficiálně přidala ke krajské opozici, protože ODS stále zastává názor, že ústředním problémem krize vvnemocnici je pouze spor onastavenou koncepci a fúzi nemocnic. „Vnemocnici žádná krize není a nalháváme si pouze zástupné problémy. Jakmile tento spor rozetneme, bude jasno,“ konstatoval po čtvrtečním protestu lékařů hejtmanPavel.

Jakoby nechtěl slyšet další závažná obvinění, která na adresu kraje ibývalých vedoucích manažerů lékaři uvádějí. Atím je ztrátové hospodaření nemocnice, kvůli němuž už doktoři podali trestní oznámení. Podle našich informací mají vruce idůkazy na provázání distribučních společností sČeskou zdravotní, která je založila, a přes ně znemocnice vyváděla finanční prostředky, a disponují idůkazy otom, že nákupy spotřebního materiálu byly předražovány od 40až 70procent.