„Za první pololetí provedli inspektoři ČOI kontroly v celkem 2 176 provozovnách,“ informovala tisková mluvčí ČOI Miloslava Fléglová. Celkem ve 109 případech, tedy v 5 procentech, bylo zjištěno porušení některého ze zákona dané povinnosti. Zkontrolováno bylo více než 21 tisíc druhů výrobků a podmínky pro uvedení na trh nesplnilo přes šest a půl tisíce z nich. Na tyto výrobky byly vydány zákazy prodeje do doby zjednání nápravy.

Velkou pozornost věnuje ČOI hračkám určeným pro děti do tří let. „Jedná se totiž o skupinu spotřebitelů velmi vnímavou a bezbrannou vůči všem vnějším rizikům, které mohou vadné hračky představovat,“ sdělila dále Miloslava Fléglová.

Mezi časté nedostatky patří například prodej výrobků s informacemi pouze v cizím jazyce či bez označení výrobce nebo dovozce.

ČOI vydala zákaz prodeje na 1 404 kusů hraček pro děti do 36 měsíců.

Přes celoroční kontroly jsou inspektory stále zjišťovány opakující se nedostatky v plnění stanovených povinností. Pokud se stav v oblasti prodeje hraček nezlepší, přistoupí ČOI ke zpřísnění svých opatření.