„Nejvyšší soud rozhodl o dovolání dne 6. května,“ potvrdil mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček, bez bližších informací. Rozhodnutí NS v minulém týdnu obdržel olomoucký okresní soud, který rozhodoval o domnělém nároku „německých rytířů“ na Bouzov v prvním stupni.

„Dovolání bylo odmítnuto, takže platí rozhodnutí krajského soudu, respektive soudu prvního stupně, že žaloba byla zamítnuta,“ sdělil Bronislav Beran, předseda okresního soudu, který již rozesílal účastníkům sporu rozhodnutí NS a má potvrzeno, že je převzali.

Pětiletý spor

Německý řád se obrátil na soud poté, co Národní památkový ústav (NPÚ) v květnu 2014 odmítl vznesený nárok na hrad Bouzov a přilehlé nezemědělské pozemky podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi.

Okresní soud žalobu na NPÚ v srpnu 2016 zamítl. S tím se „němečtí rytíři“ nesmířili a odvolali se ke krajskému soudu. Ten v březnu 2017 potvrdil, že nejvyhledávanější památku Olomouckého kraje není možné vydat na základě zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi.

Německý řád u soudu neprokázal naplnění kriterií podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a na druhé straně naopak bylo podle soudu prokázáno, že Bouzov a pozemky přešly na stát před 25. únorem 1948 konfiskací na základě Benešových dekretů.

NPÚ také zdůrazňoval, že Německý řád v rozhodném období nevlastnil majetek a relevantním způsobem jej neužíval.