Vojenské zpravodajství loni předalo vládě, prezidentovi, obraně nebo spojencům asi 1300 informačních výstupů. Veřejná část zprávy za rok 2017 pojednává o situaci v jednotlivých částech světa, zaobírá se také například hrozbou terorismu či extremismu.

Zpravodajci uvedli, že se v Evropě výrazně neprojevila očekávaná hrozba spojená s návratem zahraničních bojovníků takzvaného Islámského státu z Iráku a Sýrie. Vidí v něm ale i nadále do budoucna možnou hrozbu. Varuje před nebezpečím zradikalizovaných žen a dětí těchto bojovníků. Islamisti byli podle zprávy i nadále aktivní v kybernetickém prostoru, oproti minulosti ale méně. "V uplynulém roce nebyly zaznamenány žádné poznatky indikující hrozbu teroristického útoku proti chráněným zájmům spojeným se zabezpečením obrany na území České republiky," uvedlo VZ. Teroristické útoky v Evropě podle tajné služby sekundárně vedly k nárůstu náboženské a rasové nevraživosti.

Ve zprávě zpravodajci poukazují na vlnu nestability, která zasáhla rozsáhlé oblasti od severní Afriky až po Afghánistán, a kterou doprovázela migrace. Neschopnost Evropské unie efektivně otázku nelegální migrace řešit podle VZ "dále prohlubovala obavy některých zemí z negativních dopadů na jejich vnitřní bezpečnostní situaci".

Jediná česká tajná služba

Vojenské zpravodajství uvedlo, že žádná z mocností nemá sílu na to, aby zastávala roli jediného globálního hegemona. Rusko podle VZ usilovalo v roce 2017 o stabilizaci země a o upevnění globální pozice jedné z velmocí. Respekt se snažilo získat diplomatickými, ekonomickými i vojenskými prostředky. Doprovázela je "cílevědomá informační a propagandistická kampaň", uvedli zpravodajci. Na západě a jihu svého území Rusko zavádělo novou vojenskou techniku. Tabulkové počty armády ale zůstávají dle VZ neměnné.

Vojenské zpravodajství má za úkol získávat a vyhodnocovat informace důležité pro obranu České republiky. Jako jediná česká tajná služba má na starosti rozvědnou i kontrarozvědnou činnost, zabezpečuje tak domácí i zahraniční informace. Na starosti má i monitorování aktivit cizích agentů v oblasti obrany. Od roku 2015 je také garantem kybernetické obrany ČR.