Z místa požáru bylo okamžitě evakuováno nejméně pět desítek osob, vzhledem k tomu, že navíc hrozila exploze plynového potrubí.

Kvůli tomu, že pracovníci hřebečské firmy Josefa Tancoče odstraňovali pomocí otevřeného plamene neodborně a bez jakéhokoli zajištění z výšky potrubí někdejší poldovské koksárny, došlo k obrovskému požáru a valící se dým zbarvil nebe nad městem. Zbytky fenolu a dehtu začaly totiž okamžitě v rourách hořet.

Obrovské štěstí bylo, že žádná z přítomných osob nebyla kapajícími ropnými látkami popálena. „Byli jsme celkem tři. Když to blaflo, tak jsem utekl a kolegové tam zůstali. Jak jsem se později dozvěděl, ani jim se nic nestalo,“ uvedl pracovník zmíněné firmy.

Podle svých slov nemá v současné době platné ani svářečské oprávnění. Kvůli veřejnému ohrožení se bude muset se svými kolegy a zaměstnavatelem ještě zpovídat policistům, kteří záležitost nadále prošetřují.

Díky tomu, že se kladenští hasiči na místo dostavili za pár minut, bylo navíc zabráněno většímu neštěstí, kdy mohlo explodovat nejen nahřáté plynové potrubí, ale i vozidla zaparkovaná ve dvoře areálu. „Podezřelý dým jsme viděli na kamerách, takže jsme o tom uvědomili jako první všechny ostatní a následně zajistili evakuaci osob,“ uvedla mluvčí Městské policie v Kladně Jiřina Forejtová.