Hynek, který je spoluzakladatelem strany, v současné době působí jako prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. „Nechci se pouze dívat, jak ti, co se nazývají vládnoucími elitami, jsou odtrženi od reality. Mnozí, zvláště ti evropští, přestali používat zdravý rozum, ztratili pud sebezáchovy a zakazují otevřenou kritiku. Jako táta čtyř dětí chci, aby nejen ony, ale všichni slušní lidé mohli žít v bezpečné zemi,“ říká ke své kandidatuře.

Bývalá senátorka a starostka obce Rokytnice Jana Juřenčáková je přesvědčená, že po šestileté politické pauze má občanům co nabídnout. „V současné době je důležité zajistit pro venkov základní lékařskou obslužnost, udržet základní občanskou vybavenost a služby pro občany, jako jsou obchody, školy a školky,“ naznačuje členka Realistů, jakým směrem by se její činnost v senátu měla ubírat.

Jediným nezávislým kandidátem mezi nomiovanou trojicí je spisovatel, dramatik a publicista Benjamin Kuras. Autor 37 knih, žijící částečně v Londýně, chce české politice nabídnout „cestu ven z dnešního zmatku“. Politici si podle spisovatele v dnešní době pletou pravicovou demokracii s levicovým liberalismem a faktickou realitu s ideologickou utopií.

„Žádám návrat k základním evropským hodnotám vycházejícím z anticko-biblických tradic a obnovujícím rovnováhu mezi právy a povinnostmi, svobodou a odpovědností, soucitem a sebezáchovou. Klasický fair-play konzervatismus,“ dodává Kuras. Ten se v praze postaví mimo jiné dalšímu z prezidentských kandidátů Jiřímu Drahošovi.