„Debata, která se rozvinula nad vypuštěním dle mého názoru nadbytečného odstavce o nároku každého dítěte na zařazení do běžného vzdělávacího proudu, jenž duplikuje znění zákona, paradoxně zastínila vše ostatní. Ve vyhlášce toto znění nebude,” řekl.

Přitom právě tento bod byl důvodem, proč se vydání vyhlášky zdrželo o čtyři měsíce. Proti jeho vyřazení byla ministerstva spravedlnosti a zdravotnictví. 

„Naším cílem je, aby potenciál každého dítěte byl beze zbytku naplněn,” uvedl Plaga.

SEDM MILIARD NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Chce zavést institucionální podporu speciálních škol a zrušit navázání asistenta na konkrétního žáka, aby místa nemizela s odchodem dítěte ze školy. Na inkluzi má jít v příštím roce sedm miliard korun. 

„Cestou k nalezení správné rovnováhy mezi speciálním a běžným vzděláváním rozhodně není přiškrcení financí, které jsou v kapitole inkluze. Ty prostředky směřují k lidem, kteří už dnes ve školách působí, mají tam dlouhodobé smlouvy a každé krácení v této oblasti by se negativně promítlo do sumy peněz pro pedagogické pracovníky,” řekl Robert Plaga.

SOBOTNÍ ROZHOVOR 
Ministr školství Robert PlagaZdroj: Deník / Martin DivíšekMinistr školství Robert Plaga (ANO) je rád, že se význam plošného testování pro vstup na střední školy nezvýšil zavedením nepodkročitelné bodové hranice, tzv. cut-off score. „Jednotné zkoušky jsou jen součástí přijímacího řízení, v němž by neměly být nosným prvkem. Do budoucna bych si přál, aby test byl víc koncipován na ověření gramotnosti, nikoli naučených pojmů,“ říká Robert Plaga v rozhovoru k mnoha aspektům vzdělávacího systému v ČR, který vyjde v sobotním tištěném Deníku.