Ze 2600 případů, kdy inspektoři sledovali předškolní vzdělávání, byly dovednosti dětí v oblasti informačních technologií rozvíjeny ve 112 případech. Šlo o situace, kdy s moderními technologiemi zacházely samotné děti, nikoliv pouze učitelky.

Borkovcová poukázala na to, že některé učitelky v mateřských školách se nechtějí učit zacházet s moderními technologiemi. „Bez technologií se ale neobejdeme. Přirozeně obklopují současné děti," poznamenala.

Z více než 1500 učitelek, které inspekce oslovila, se školení v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) zúčastnilo 8,7 procenta. Zájem o takto zaměřená školení by měla pětina. Školení v posledních 12 měsících častěji absolvovaly ředitelky, byla to pětina z nich. Dalších 17 procent by mělo zájem.

Stejně jako na všech ostatních stupních vzdělávání považuje také v mateřských školách inspekce za nejdůležitější podporu rozvoje každého žáka. Individualizaci přístupu k dětem podle Borkovcové umožňují mimo jiné i metodické materiály projektu Školka hrou, které zpracovala nezisková organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB).