Školy, které o to mají zájem, mají k dispozici řadu vzdělávacích materiálů z produkce státních institucí i neziskových organizací. Například Národní ústav pro další vzdělávání vytvořil nové metodické materiály pro základní školy. Jejich součástí jsou vybraná témata a náměty na práci v hodinách.

Učitelům nabízí školení mimo jiné Národní institut pro další vzdělávání. Pedagogové mohou čerpat inspiraci také na metodickém portálu rvp.cz. Aktivity asi 11 neziskových organizací, které se tomuto tématu věnují, jsou shrnuty na portálu www.globalnirozvojovevzdelavani.cz. Zejména neziskové organizace pružně reagují na aktuální témata, uvedla Petra Skalická z Člověka v tísni. Nyní tak prakticky všechny nabízejí materiály zaměřené na migraci. Také neziskové organizace se věnují vzdělávání učitelů.

Myšlení v globálních souvislostech

Inspekce chce podle Andryse především zjistit, jak se vlastně děti a mládež s globálními tématy seznamují. Na základních školách a gymnáziích jsou součástí průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Elektronickou formou bude inspekce zjišťovat například metody a formy výuky nebo spolupráci s neziskovým sektorem. Doplní to pak osobní návštěva některých škol.

Ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek je přesvědčen o tom, že například aktivity nevládních organizací se zatím týkají jen malého množství žáků. Děti navíc dostávají faktické informace, ale chybí osvojení a pochopení nových skutečností, takže se to nepromítá do změn jejich hodnot. "Podle mého názorů málo investujeme do toho, aby děti a mladí lidé tato témata chápali," poznamenal.

Záleží na řediteli

Z dnešní konference vyplynulo, že úroveň vzdělávání o globálních problémech a postavení Česka v současném světě závisí především na řediteli dané školy. Podle Andryse je třeba vysvětlovat, že úkolem vzdělávacího systému není jen příprava absolventů na trh práce. Tato témata mají přispět k výchově k aktivnímu občanství.

Náměstek ústředního školního inspektora ale uznal, že se do vzdělávacího programu zejména na ZŠ dostává čím dál více oblastí. Vedení škol i učitelé jsou tak v obtížné situaci. "Přidávají se témata, ale už se neubírá. Těch priorit je hrozně moc," řekl.

Od roku 1999 se snaží přilákat pozornost k této problematice také celoevropský Týden globálního vzdělávání. Jeho součástí jsou nejrůznější diskuse, promítání, výstavy a další vzdělávací aktivity. Tématem toho letošního, který začne v sobotu 14. listopadu, bude uprchlická krize.