Podle ÚZIS bylo loni evidováno celkem 39.959 potratů, což je o 64 méně než v roce 2005 a téměř o 84.000 méně než v roce 1990. Zhruba o tři procenta se zvýšil podíl samovolných potratů a zároveň o tři procenta klesl podíl umělých přerušení těhotenství.

Vyšší počet samovolných potratů lze podle Jany Wiesnerové ÚZIS z dát do souvislosti se snižováním počtu interrupcí, rostoucím počtem chtěných těhotenství a se zvyšujícím se věkem těhotných žen, který sebou nese vyšší riziko pro nenarozené dítě. Samovolným potratem v roce 2006 skončilo 13.300 těhotenství, tedy třetina.

Lékaři ukončili 25.350 těhotenství, což představuje 63 procent všech potratů. Téměř pětina jejich zákroků byla provedena ze zdravotních důvodů. Ve zhruba třech procentech případů se dítě nenarodilo, protože se jednalo o mimoděložní těhotenství. Nejvíce chtěných potratů, a to 57 procent, bylo v roce 2006 evidováno mezi vdanými ženami. Kolem 12 procent připadá na ženy rozvedené.

Nejčastějšími žadatelkami o ukončení těhotenství byly matky dvou dětí. Je to mimo jiné dáno užíváním méně spolehlivých forem antikoncepce mezi ženami vyšších věkových skupin.

K samovolnému potratu dochází nejčastěji mezi ženami s jedním dítětem a mezi vysokoškolačkami, což je způsobeno jejich vyšším věkem. V roce 2006 bylo v ČR evidováno 2285 potratů cizinek, což představuje téměř šest procent všech potratů. Potraty cizinek mají odlišnou strukturu. Tři čtvrtiny z nich tvoří umělá přerušení těhotenství.

V Česku se loni narodilo 105.800 dětí, což je o 3600 více než v roce 2005.