ČR úmluvu podepsala v květnu 2016. Aby dokument začal platit, má ho ještě ratifikovat Sněmovna a Senát a podepsat prezident. V Česku úmluva vyvolává silné emoce. Podle kritiků, k nimž patří konzervativci či katolická církev, není taková dohoda potřeba a postavila by muže a ženy proti sobě. Podle zastánců by naopak zdůraznila nepřijatelnost násilí a ukotvila poskytnutí pomoci.

"V nouzovém stavu se vše nezastavilo. Istanbulská úmluva stále tvoří jeden z velmi důležitých bodů našeho programu pro tento rok, byť pochopitelně došlo ke zpomalení připomínkového řízení… Teď dojde k fázi, kdy budeme ladit - nemyslím si, že teď je asi nejlepší ji předkládat do vlády - ale v ten správný časový moment," uvedla Válková.

Podle ní skončilo připomínkové řízení před Velikonocemi. Na předložení se chce zmocněnkyně dohodnout s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou (za ANO). "Nejsme v porovnání s ostatními zeměmi na tom až tak špatně za toto období. Navíc společnost je rozdělená a my nemůžeme prosazovat za každou cenu něco, s čímž třeba nesouzní, nebo by nesouzněla většina společnosti. Čili čekáme na ten vhodný okamžik," řekla Válková. Nyní odhaduje, že by kabinet dokument mohl dostat k projednání "na konci pololetí, nebo nejpozději v létě".

Odsouzení domácího násilí či zneužívání

Istanbulská úmluva z roku 2011 odsuzuje domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění, nucené sňatky, takzvané zločiny ze cti či mrzačení genitálií. Státy se v ní zavazují k uzákonění opatření proti násilným výpadům a k prevenci, ale také k vyčlenění peněz na pomoc obětem i na práci s pachateli.

Válková a zástupkyně vládních výborů pro prevenci domácího násilí a pro práva dětí dnes na tiskové konferenci upozorňovaly na to, že v nouzovém stavu výpadů v domácnostech přibývá. Zmocněnkyně zmínila zkušenosti z minulosti, kdy po mimořádných událostech vzrostla kriminalita. Dodala, že bude nutná prevence a pomoc obětem. "V souvislosti s azylovými zařízeními, která zřejmě budeme potřebovat víc než kdy jindy, se ukáže smysluplnost závazků, které jsou obsažené v Istanbulské úmluvě," míní Válková.

Amnesty International ve své zprávě o lidských právech v Česku poukazuje i na omezený přístup Romů ke vzdělávání či bydlení. Válková řekla, že kritikům "částečně dává za pravdu" a opatření ke zlepšení situace zůstávají často jen na papíře. Ke změně by měl přispět nový vládní výbor pro naplňování strategie integrace romské menšiny, dodala zmocněnkyně. Míní, že v některých oblastech lidských práv může jít ČR příkladem, jinde "jsme dost pozadu".