Napíšete rigorózní práci, přijdete k její obhajobě a ti samí lidé, kteří vám dělali oponenty, vás zároveň zkouší. V komisi není nikdo jiný, jen oni.

I takové praktiky byly při rigorózním řízení běžné na plzeňské právnické fakultě. Hlavní ale je, že komise byla často dvoučlenná, v jednom z případů dokonce jednočlenná. Vyhláška ZČU přitom jasně stanoví, že zkoušející musejí být tři.

Jeden vydal za tři

Tím jediným zkoušejícím byl bývalý proděkan fakulty Milan Kindl. Jeho jméno figuruje také v dalších dvoučlenných komisích. Nesrovnalosti vypluly na povrch zveřejněním seznamu lidí, kteří získaly malý doktorát, tedy titul JUDr., na plzeňských právech od roku 2006.

„Seznam, který jsme zveřejnili, není žádnou černou listinou, jsou na něm uvedeny úplně všechny rigorózní práce, které byly na fakultě od roku 2006 obhájeny,“ zdůrazňuje pověřený děkan práv Jiří Pospíšil.

Systém, kdy zhruba u deseti studentů vystupovali jako oponenti a zároveň jako jediní zkoušející dva stejní profesoři, mu připadá přinejmenším podezřelý. V pořádku nejsou ale ani dvojčlenné komise u dalších deseti studentů. S Kindlem byl navíc často v komisi pouze někdejší koncipient z jeho advokátní kanceláře Ondřej David.

Komise byly většinou v pořádku

Například bývalý děkan právnické fakulty Jaroslav Zachariáš a Kindl byly podle zveřejněného seznamu oponenty a přitom i komisí veliteli městské policie Plzeň Luďku Hosmanovi. „Studoval jsem poctivě od roku 1999 do roku 2005. Nejen mě, ale i mé další kolegy celá kauza poškozuje. Vyplnil jsem řádně přihlášku, měl jsem titul Mgr., přinesl jsem práci ve dvojím vázání a přišel jsem na zkoušku. Kdo bude v komisi, jsem vůbec nevěděl, ani to, kolik zkoušejících by tam mělo být,“ uvádí Hosman.

Komise u převážné většiny studentů ze seznamu byly v pořádku. „Komise na naší katedře byla vždy tříčlenná. V původním seznamu, který byl na webu vyvěšený, nám sice u jednoho případu jedna z profesorek chyběla, zapomněla se ale pouze podepsat, dohledali jsme to,“ říká za katedru trestního práva její vedoucí Helena Válková. To, že komise je zároveň oponenty, není podle ní proti pravidlům, u zkoušek by ale měl být vždy ještě třetí zkoušející.

Rektora nenapadlo, že by měl zkoušky kontrolovat

Že fakulta porušila ve dvaceti případech vyhlášku univerzity, je pro její vedení překvapující. „Nevěděli jsme to. Je sice v naší pravomoci kontrolovat, zda jsou zkoušky v pořádku, ale nás to jednoduše nenapadlo, neměli jsem k tomu důvod. Každá fakulta věděla, že se vyhláškou řídit musí,“ vysvětluje rektor univerzity Josef Průša. Chce nyní sestavit etickou komisi, která prošetří obhajoby rigorózních prací i plagiát dizertační práce bývalého proděkana Ivana Tomažiče.