Čísla doprovázejí každého jedince od jeho narození až do smrti. Zaznamenají, na jakou chodil školu, rok svatby, kam odjel na dovolenou nebo zda poslední roky svého života strávil v domově pro seniory. Život samozřejmě nelze zploštit do číselných řad, přesto o nás něco vypovídají.

„Jenom člověk statisticky gramotný je daleko méně náchylný k záměrné, či nezáměrné dezinterpretaci dat, je svobodnější, ale samozřejmě i odpovědnější ve svém rozhodování, a to na jakékoliv úrovni – počínaje rodinným rozpočtem a konče veřejnými financemi," uvedla při představení nejnovější ročenky předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová. Na novinovou stránku se ovšem vejde jen nepatrný zlomek údajů, přesto i to málo může být pro někoho překvapivé.

Česko v číslech.