Když se řekne Istanbulská úmluva, mnohým se vybaví kázání katolického kněze Petra Piťhy v katedrále svatého Víta v roce 2018, kdy věřící strašil, co by se stalo po přijetí dokumentu. Mluvil o roztržení a rozehnání rodin, prodeji či věznění dětí, deportaci do nápravně výchovných pracovních táborů vyhlazovacího charakteru. Z čeho podle vás pramení Piťhova slova?
Nemohu mluvit za pana Piťhu. Z Bible nebo z křesťanského učení rozhodně nemohl vycházet. A z úmluvy proti násilí už vůbec ne. Je možné, že ho vyděsilo slovo gender, které zcela nepochopitelně zaměňuje za pohlaví. Problém ale vidím jinde. Bohoslužby jsou k tomu, aby v nich duchovní přečetl biblický text a vyložil ho současnému člověku tak, aby si mohl odnést dobrou zprávu od Boha. Neslouží k tomu, aby kazatel děsil lidi vylhanými fabulacemi. Neslouží ani k šíření vlastních ničím nepodložených názorů. Profesor Piťha zneužil mši ke lžím, manipulacím, dezinformacím a ke strašení.

Poslance a senátory čeká souboj o ratifikaci Istanbulské úmluvy. Ta má potírat domácí a sexualizované násilí. Ilustrační snímek
PŘEHLEDNĚ: Politiky čeká souboj o Istanbulskou úmluvu. Co by pro Česko znamenala

Když se tento projev začal šířit na YouTube, leckdy nevyvolal strach z úmluvy, jako spíše z toho samotného kázání. Jaké mělo ohlas v komunitě věřících?
Opět, nemohu mluvit za všechny věřící. Někdo se z úmluvy vyděsil, protože když to říká kněz, tak to musí být pravda. Velké časti věřících to bylo jedno a značná část kroutila nevěřícně hlavou. Nejhorší na tom je, že jeho zlořeč vrhla špatné světlo nejen na římskokatolickou církev, ale na všechny křesťany. Ostuda.

V Bibli se praví: „Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.“ A také: „Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka“. Také máme přikázání „Miluj bližního svého jako sebe samého“. Jak to jde dohromady s poplašným kázáním či s odporem některých církevních hodnostářů k sexuálním menšinám nebo k úmluvě o násilí na ženách?
Zdaleka ne všichni duchovní nebo křesťané jsou proti Úmluvě či proti sexuálním menšinám. I mezi politiky existuje hodně křesťanů, kteří se zasazují, aby byl dokument v parlamentu podepsán. Jejich motivací jsou i biblické verše, které jste zmínila. Mnoho z nás církevních představitelů a teologů se zastává sexuálních menšin. Důkazem je třeba projekt Tobiáše Frýdla Víra v barvách duhy. Vyjadřujeme se tu k sexuálním menšinám velmi pozitivně a oporu pro svá tvrzení nacházíme právě v Písmu. Slova Bible, která zde citujete, nemají s řečí pana Piťhy a jemu podobných nic společného.

Co říká Bible přímo o sexuálním násilí na ženách? Dříve mohli mít muži sexuální otrokyně.
Ano, to máte pravdu. Bible je totiž patriarchální text. Vznikl v patriarchální společnosti, ve které muži měli výsadní sociální postavení a ženy byly majetkem mužů. To je kontext biblických textů nepřenositelný do naší situace. My žijeme v rovnoprávné společnosti. Většina biblických textů má ale pointu, která něco vypovídá o Bohu a jeho vztahu k člověku. Bůh se na mnoha místech v Bibli vymezuje proti sexuálnímu násilí na ženách i mužích a přísně ho trestá. Zastává se oběti proti agresorovi, napadenému dává právo se bránit. V knize Leviticus Bůh vyučuje muže, aby nezneužívali svého výsadního postavení k sexuálnímu zneužívání žen. Apoštol Pavel ve svých dopisech dokonce vykázal sexuální násilí z Božího království. To všechno je přenositelné i do naší společnosti.

Ilustrační snímek
Istanbulská úmluva je bez šance v ČR projít, ukázalo hlasování v europarlamentu

Bůh přijímá každého člověka bez rozdílu, Ježíš se zastával lidí na okraji společnosti. Proč je tedy v církevních kruzích tolik nesnášenlivosti vůči sexuálním menšinám?
Homofobie se týká celé společnosti bez ohledu na náboženské vyznání. Existuje spoustu katolíků, starokatolíků, evangelíků, husitů a evangelikálů, kteří naopak LGBTQ komunitu podporují, včetně zrovnoprávnění v otázce manželství. Problém nastává tam, kde otázky sexuální etiky bývají součástí oficiální církevní věrouky. Českobratrská církev evangelická či Starokatolická církev umožňuje duchovním žehnat stejnopohlavním párům. Pro římskokatolickou církev je homosexuální styk oficiálně hříchem a manželství je definováno jako svazek muže a ženy. A jelikož se jedná o velikánskou církev, její oficiální učení se velmi těžko mění.

Ve vašem podcastu o úmluvě jste napsali „Nerozumíme tomu, proč se úmluvy tolik lidí bojí. Není totiž nic křesťanštějšího než to, že se ženy nebijí a že se máme zastávat oběti proti násilníkovi.“ Proč tedy?
Kvůli dezinformacím, které tak krásně rozjel profesor Piťha a další ultrakonzervativci. Obchodníci se strachem napříč náboženským a politickým spektrem je přiživují a udržují. Když totiž nemáte kvalitní myšlenku, ideu, kterou byste mohli lidem nabídnout ke zlepšení kvality jejich života, musíte ty nábožensko-politické body nahnat jinak. Strach a hněv jsou silné emoce, jejichž pomocí se snadno manipuluje.