Kromě snah o reformu církve i společnosti je Husovi připisováno autorství traktátu O českém pravopise, který odstranil z češtiny spřežky a zavedl diakritická znaménka.

Bohoslužbu v Betlémské kapli, kde Hus sám kázal, povede od 15:00 patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta spolu s farářkou Janou Šmardovou Koulovou. Kázání pronese bratislavský biskup Jan Hradil. Lidé budou moci obřad sledovat v přímém přenosu na televizním programu ČT2 a rozhlasové stanici Český rozhlas - Vltava.

Obraz Václava Brožíka Mistr Jan Hus před koncilem kostnickým z roku 1883 visí na čestném místě na Staroměstské radnici v Praze.
Spor o Jana Husa vyústil před 95 lety ve svár. Vatikán se tvrdě opřel do Čechů

V Husinci na Prachaticku se dopoledne v Centru Mistra Jana Husa uskuteční stejně jako v předchozích letech ekumenická bohoslužba. Je součástí třídenních Husových oslav v této obci.

Jan Hus byl katolický kněz. Církev ale kritizoval za odvrácení od jejích prvotních ideálů, odmítal její institucionalizaci, poukazoval na kněží žijící v hříchu či na kupčení s odpustky. Církev ho označila za kacíře a na kostnickém koncilu 6. července roku 1415 byl Hus upálen. Jeho smrt vedla posléze v českých zemích k zásadní vzpouře, během níž husité v letech 1420 až 1431 porazili několik křížových výprav.

Husův odkaz 

Husův odkaz zůstával živý i později, kdy po roce 1620 nastala vlna často násilné rekatolizace. V renesanci sloužil Hus jako štít protestantům, v období národního obrození byl vyzdvihován jako vlastenec, bojovník za svobodu a pravdu.

Husovy názory stály pět staletí po jeho smrti u základů samostatného československého státu. Komunisté zase v Husovi hledali sociálního revolucionáře, evangelíci v něm nacházeli kořeny české reformace, pro katolíky byl ale dlouho kacířem.

Obchody budou mít 5. i 6. července otevřeno.
PŘEHLEDNĚ: Obchody o svátcích v červenci. Jak je to s otevírací dobou

Ve Vatikánu vnímání Jana Husa změnil až papež Jan Pavel II. V roce 1999 prohlásil, že lituje Husovy kruté smrti a uznal ho za reformátora církve.

Dnešní svátek upálení Mistra Jana Husa není zařazen mezi svátky, během nichž musejí mít velké obchody podle zákona zavřeno.