„Veřejnoprávní média jsou jednou z pojistek, které si moderní společnost zřizuje právě proto, aby společenský systém zůstal funkční. Aby tu byl určitý garant férové soutěže politických subjektů, který dokáže hledat a pojmenovat problematická místa a přes solution (důkazovou) žurnalistiku tlačit na to, aby problémy došly svého řešení,“ myslí si Jan Souček

Privilegium být tváří ČT je i závaží

Důležitým předpokladem důvěryhodnosti ČT je podle Součka to, aby lidé, kteří jsou tvářemi jejích pořadů, na veřejnosti neventilovali svoje názory a politické preference: „Když moderátor dává mimo ČT najevo svou inklinaci určitým směrem, ztrácí možnost být vnímán jako nezávislý člověk. Vždy tam zůstane pochybnost, zda do způsobu zpracování tématu nepromítá vlastní názor.“

Generálním ředitelem České televize bude Jan Souček
Převratná doba pro ČT. Nový ředitel Souček stojí před důležitými výzvami

Mají se tedy někteří redaktoři bát o svoje místo? „Můj příchod na Kavčí hory nebude znamenat žádnou revoluci a já nebudu pátrat v jejich historii na sociálních sítích. Chci vést debatu o přísnějším dodržování Kodexu ČT, ale 1. října začneme v bodě nula. Neuznávám přitom názor, že omezení diskuze ve veřejném prostoru, na sociálních sítích, je omezením svobody slova. Práce ve veřejnoprávním médiu je privilegium být tím, kdo deseti a půl milionu lidí zprostředkovává obraz vnějšího světa. Každá výsada s sebou nese závaží. V tomto případě je to omezení možnosti vyjadřovat ve veřejném prostoru osobní preference,“ vysvětluje Souček svůj postoj.

Dávat věci do kontextu

Zároveň si přeje, aby ČT odrážela současnou realitu ve všech souvislostech. „Jsou záležitosti, které jsou v různých obdobích a souvislostech vnášeny do veřejného prostoru a jsou mimo mainstream. Myslím, že média veřejné služby se nesmí bránit faktu, že i takové názory zaznívají. Pokud se objevují na akcích, jichž se účastní desítky tisíc lidí, nemůžeme se tvářit, že neexistují. Úkolem médií je dávat věci do kontextu, uvádět na pravou míru vyřčené věty, které jsou někdy mylně uváděny jako fakta,“ míní muž, jenž bude stát příštích šest let v čele České televize.

Budou nadále diváci sledovat Otázky Václava Moravce nebo Reportéry ČT? Jak vysoký by měl být koncesionářský poplatek a v čem je potenciál iVysílání? Dočtete se v pátečním tištěném Deníku.