Podle výzkumu PAQ Research až 90 procent školou povinných dětí ukrajinských uprchlíků chodí na českou základní školu, téměř 70 procent předškoláků navštěvuje školku a něco přes polovinu ukrajinských teenagerů studuje střední školu. Jak hodnotíte tato čísla?
Za úspěch považuji čísla na základních školách, mateřské školy mají problém s kapacitou, kterou nelze řešit ze dne na den, takže i tam to je docela vysoké procento. Střední školy jsou specifické tím, že nespadají do režimu povinné školní docházky a k úspěšnému studiu je potřeba dobrá znalost jazyka. Dané procento je pro mě špatná vizitka všech, kteří to mohou ovlivnit. Téměř polovina ukrajinských teenagerů se nám tady pohybuje po republice, aniž by cokoliv dělala a studovala, pokud nejsou online spojeni s nějakou školou na Ukrajině. To zavání potenciálním průšvihem do budoucna.

Jaké vidíte řešení?
Cestu, jež se osvědčila u základních škol. Vytvářet ukrajinské skupiny středoškoláků a za peníze zřizovatele je jazykově vzdělávat. Individuálně je podpořit, věnovat jim čas a energii. Zajistit prostupnost, aby studenti mohli přecházet v případě menší úspěšnosti na pro ně přijatelnější školy.

V červnu 2023 navštěvovalo až 90 procent žáků z řad ukrajinských uprchlíků českou základní školu, téměř 70 procent předškoláků chodilo do školky a jen něco přes polovinu mladistvých mělo místo na střední škole. Ilustrační snímek
Začlenit se do české společnosti zvládla jen polovina ukrajinských dětí

Dobře integrovaná byla v červnu dle výzkumu PAQ Research zhruba polovina ukrajinských dětí, tedy podobně jako o tři měsíce dříve. Jak na tom mohou školy zapracovat?
Školy mají mnoho trumfů v rukou samy, ale bez vnější morální a finanční podpory je ta motivace menší. Cesta je podle mě jediná: věnovat individuální pozornost každému žákovi a studentovi, sledovat jeho potřeby, vytvářet prostředí, kde se cítí hezky, pomoci mu začlenit se do komunity, najít si kamarády a koníčky.

Mnohé školy namítnou, že už předtím byly přetížené, takže na integraci Ukrajinců jim nezbývají kapacity…
Nemyslím si, že je někdo na českých školách tak strašně přetížen, že by nemohl čas od času zůstat s Ukrajincem ve škole a třeba s ním chvilku mluvit, nebo mu pomoci s učením, zajistit mu finanční podporu v případě chudoby, zahrát si s ním hru, zajímat se o něho. To je cesta pro školy. Pokud se integrace podaří, v budoucnu se to naší zemi neskutečně vrátí.