“Letos například řešíme případ 90leté babičky, která dostala výpověď z nájmu proto, že kvůli dlouhodobému pobytu v nemocnici nezaplatila 3 měsíce vlastníkovi domu nájem. I když všechno hned, jakmile zjistila své opomenutí, uhradila, výpověď z nájmu pořád platí,“ uvedl jeden z příkladů sporů mezi nájemníky a vlastníky domů vedoucí krajské pobočky Sdružení nájemníků v Liberci Miroslav Stegura.

Obrana je jedině soud

V případě, že nájemník nezaplatí 3 nájmy, může jej vlastník nemovitosti vystěhovat bez náhrady. To znamená, že v tomto případě nemá pronajímatel povinnost zajistit nájemníkovi náhradní bydlení. To se právě stalo devadesátileté ženě, která žije v liberecké čtvrti Perštýn. Nyní jí hrozí, že by mohla skončit na ulici. Bránit se proti výpovědi z nájmu může jenom soudně.

„Stařenka může klidně skončit pod mostem. My se snažíme nyní u soudu zpochybnit výpověď z nájmu námitkou, zda takové jednání pronajímatele není v rozporu s dobrými mravy,“ podtrhl Miroslav Stegura.

Vyhláška

Jak doplnil poradce Josef Janda, jeden klient už podal tři žaloby proti tomu, o kolik mu majitel zvedl nájem. Dosud soud nevyřešil ani první z těchto žalob. „Každý rok vydává ministerstvo pro místní rozvoj vyhlášku, na kolik se může v daném roce zvednout regulované nájemné,“ řekl Janda.

Do roku 2012 by měli lidé, kteří dosud platili regulované nájemné, za nájem v Liberci platit maximálně 63,16 korun za metr čtvereční. U bytů se sníženou kvalitou, což jsou byty dřívější III. a IV. kategorie, činí přípustný holý nájem 56,84 korun na metr. „Proto k nám také chodí lidé s žádostí o pomoc. Zjistili totiž, že majitel jim zvedl nájem víc, než připouští vyhláška ministerstva,“ poznamenal poradce sdružení Josef Janda. „V některých městech už zvyšování nájmů skončilo, například v Semilech. My se ptáme, co bude dál? Majitelé budou chtít za metr třeba i 100 korun,“ doplnil.

Novinky v roce 2010

Sdružení nyní usiluje o to, aby stát stanovil i pro budoucí zvyšování nájmů nějaká závazná pravidla. I když v době hospodářské krize prudce klesly ceny bytů, nájemné stále stoupá nahoru. Podle Jandy jedna starší klientka sdružení dává za holý nájem, bez energie, vody a topení, už nyní 75 procent svého důchodu.

Od roku 2010 platí v nájemních bytech několik základních novinek. „Stát stanovil maximální limit na cenu oprav, kterou si ještě musí nájemník zaplatit sám. Je to 70 korun na metr čtvereční rozlohy bytu ročně. Jestliže oprava stojí víc, rozdíl musí zaplatit majitel,“ řekl předesda krajské organizace sdružení Zdeněk Sopůšek.

Současně od tohoto roku stát stanovil, jaké služby musí nájemníkovi majitel nemovitosti poskytovat, a účtovat. „Jeden z pronajímatelů v Liberci nájemníkům účtuje ochranku domu. Na to nemá právo,“ podotkl Josef Janda. Třetí novinkou je povinnost pro majitele domů vyúčtovávat služby, například spotřebu vody, nejpozději do 31. května následujícího roku A spotřebu doložit samozřejmě písemně.