Chybí mu na ně 4,4 miliardy korun. Důvodem je podle MPSV vysoký počet žádostí o předčasný důchod. MPSV chce proto na penze převést například část peněz určených na podpory v nezaměstnanosti. Vyplývá to z předkládací zprávy k žádosti o povolení změny rozpočtovému výboru sněmovny, kterou bude ve středu projednávat vláda.

Schválený rozpočet podle zprávy počítal s výdaji na dávky důchodového pojištění ve výši 354,7 miliardy korun, MPSV je nyní odhaduje na 359,1 miliardy korun. Odhad zahrnuje zálohu poskytnutou v prosinci České poště na výplatu prvních důchodů v měsíci lednu 2012.

„K nárůstu výdajů na dávky důchodového pojištění došlo v souvislosti se změnou právního stavu od 30. září 2011,“ uvádí ministerstvo v předkládací zprávě. Od tohoto data platí nový způsob výpočtu starobního důchodu, který je sice výhodnější pro lidi s vysokými přijmy, ale méně výhodný pro ty se středními příjmy. Mnozí pojištěnci proto podle MPSV volili cestu předčasného důchodu za podmínek platných před změnami. Tím se zvýšil počet vyplácených důchodů. Například v září 2011 si lidé podali 9600 žádostí o předčasnou penzi. To bylo o 6300 žádostí více než v září minulého roku. Vysoké meziroční nárůsty byly i v dalších měsících tohoto roku.

Finanční prostředky na krytí nárůstu lze podle ministerstva částečně zajistit přesunem částky 3,1 miliardy korun z prostředků určených na podpory v nezaměstnanosti. Schválený rozpočet na ně totiž činí 14,3 miliardy korun. Na základě dosavadního průběhu čerpání odhaduje MPSV celkové výdaje na podpory ve výši 11,2 miliardy Kč. Další posílení výdajů na dávky důchodového pojištění bude MPSV řešit ve spolupráci s ministerstvem financí „přesunem mezi závaznými ukazateli“.

„Žádost o povolení rozpočtového opatření je z pohledu státního rozpočtu rozpočtově neutrální, neboť nemá dopad na saldo státního rozpočtu,“ uvedlo MPSV.