Kromě ministra vystoupí na veřejné diskusi Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy, Tomáš Šimůnek, děkan Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, Jiří Manďák, děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, Štěpán Svačina z interní kliniky Lékařské fakulty UK a Iva Málková, zakladatelka společnosti STOB.

Anketu Deníku můžete vyplnit zde:

https://www.surveymonkey.com/r/pivo-uk-hk