V příspěvku na svých internetových stránkách se pokusil rozebrat, jak opravdu Česká republika pomáhá „jiným způsobem“ v chudých, rozvojových zemích z hlediska statik. „Spočítat se mi to, přiznám se, nepovedlo,“ píše Niedermayer.

Vyšel přitom především z indexu Zahraniční rozvojové spolupráce, je nejčastěji vypočítávám jako procentuální podíl zahraniční pomoci k hrubému národnímu příjmu. Zaměřil se přitom na země Visegrádská čtyřky (V4), neboť právě od nich je podle jeho slov nejčastěji slyšet, jak pomáhají "jinak", a proto nebudou zahajovat azylové řízení s žádným uprchlíky, neboť už mají, jak říkají, odpracováno.

„Česká republika, a země V4, jsou na chvostu zemí EU, co se ochoty k pomoci rozvojovým zemím týče. Za všimnutí stojí, že země, které dobrovolně přijaly během uprchlické krize množství lidí, jsou naopak mnohem aktivnější nežli zarputilá Visegrádská čtyřka, která dokola opakuje, že nepřijme ani nohu,“ poukazuje Niedrmayer.

V rámci Visegrádu patří k těm lepším

Další žebříček, který měří zahraniční pomoc rozvinutých zemí v chudých regionech, je The Commitment to Development Index, který má tu výhodu, že umožňuje přiřadit různým oblastem zahraniční pomoci, jako je migrace, životního prostředí nebo technologií, různou váhu. Také zde Niedermayer poukazuje, že je Česká republika, respektive celá V4 v poslední čtvrtině sledovaných států.

„Míra, jakou se Česká republika podílí na pomoci rozvojovým zemím, je nízká, byť mezi zeměmi V4 patří k těm nejvyšším. Nejlépe ji, myslím, vystihuje přísloví ‚mezi slepými jednookým králem‘. Rozhodně však všechna politická prohlášení o tom, jak je Česká republika dostatečně solidární v zemích, odkud uprchlíci utíkají, neobstojí v porovnání se statistickými daty,“ uzavírá europoslanec.