Můžete říci, jaké kauzy se týkala u vás provedená policejní prohlídka?
Policisté mě kontaktovali minulé úterý, když jsem byl na jednání v Praze, s tím, že potřebují provést prohlídku mé kanceláře. Poskytl jsem jim veškerou součinnost, veškeré informace, podal vysvětlení a v tuto chvíli po mně nic nevyžadují. Konkrétně se mě dotazovali na záležitosti privatizace dvou bytových domů v Čelakovského a Nováčkově ulici, přičemž oba domy byly zařazeny do privatizačního procesu ještě předtím, než jsem se stal členem rady města Brna, tedy v roce 2015, 2016. Každý z těchto domů měl nějaký problém. Zdůrazňuj to proto, že k privatizaci zatím nedošlo.

Z nějakého důvodu u vás ale museli zasahovat, mohl byste být tedy v tomto více konkrétní, proč byli policisté právě u vás nebo proč od vás něco potřebovali?
Předpokládám, že to byly záležitosti, které mají nějakým způsobem napomoci rozkrýt případnou trestnou činnost, kterou policisté vyšetřují. Detailnější informace o tom ale nemám. Policii jsem samozřejmě plně k dispozici. Kdyby se mě v budoucnu chtěla ještě na něco zeptat, budu plně nápomocen.

Kdybychom se tedy bavili o tom, v jaké procesní pozici se vy jako osoba nacházíte…
Jsem v pozici osoby, která byla podat vysvětlení a bude záležet na policii, zda jí vysvětlení bude stačit, zda budu případně v roli svědka, nebo ani to ne. To záleží skutečně na policii a na dalším vývoji vyšetřování.

Nepovažujete se tedy za podezřelého?
Podezřelý je z pohledu zákona v podstatě každý. Osobně necítím, že bych kdy udělal cokoli, co by bylo v rozporu se zákony České republiky. To jednoznačně odmítám. Proto se domnívám, že moje pozice je čistě taková, že jsem byl podat vysvětlení, abych pomohl policii rozkrýt případnou trestnou činnost.

Takže jste spíše v roli svědka?

Tak to samozřejmě předpokládám, ale nemohu nahlížet do spisů a policie zase není povinna mě nějakým způsobem zpravovat. Záleží to tedy čistě na orgánech činných v trestním řízení. Jak už jsem ale řekl, policii jsem plně k dispozici a takto jsem jí to i sdělil. Mohou mě kdykoli kontaktovat.

Vydával jste policistům nějaké osobní věci?
Ne, vydával jsem věci pracovní. Jak počítač, tak telefon byly pracovním, nikoli osobním vlastnictvím Petra Hladíka.

Proč se na to ptám - to není úplně standardní postup vzhledem k vámi zmíněné procesní pozici. Svědkům se běžně počítače a telefony neodebírají.
Upřímně s tím nemám žádnou zkušenost, protože takovou situaci jsem zažil poprvé v životě. Vše, co po mně policie požadovala, jsem však odevzdal nebo poskytl. Chtěli si stáhnout e-mailovou komunikaci a můj diář. Moje e-maily jsou sdílené s mými asistentkami nebo byly sdílené, protože už nejsem v pozici náměstka a placeného politika, a stejně tak můj diář. Všechno jsem tedy transparentně poskytl. Kdybych nebyl náměstkem, prohlídka by se ale nekonala a podal bych pouze vysvětlení.

Předpokládám, že máte svůj pracovní počítač a telefon zabezpečený. Poskytl jste tedy policii i přístupová hesla?
Samozřejmě ano, poskytl jsem policii veškerá přístupová hesla do svého telefonu i notebooku.

Kontaktovala vás od té doby policie?
Od podání vysvětlení minulou středu mě policie nekontaktovala.

Jaký máte vztah se spolustraníkem Filipem Lederem a obviněným majitelem taxislužby Michalem Horkým?
S panem Horkým se znám. V žádném intenzivním kontaktu jsme ale nebyli. Znám ho jako jednoho z řady brněnských podnikatelů. Co se týká pana Ledera, který je politikem a zároveň advokátem, známe se pouze z politického prostředí, protože je místopředsedou brněnské lidovecké organizace. Jeho podnikání ani advokátní praxi neznám a neřeším.

Nenazval byste to tedy žádnými bližšími vztahy?
S panem Horkým jsem žádný blízký vztah neměl. Znali jsme se. To je pravda. To nepopírám. S panem Lederem jsme řešili pouze věci týkající se brněnské politiky a KDU-ČSL. Neřešili jsme nic co by souviselo s jeho advokátní praxí.

Můžete se vyjádřit k vašemu údajnému angažování v privatizaci bytového domu na Čelakovského 1 a k vašim schůzkám se starostou městské části Brno-Židenice Alešem Mrázkem?
Ke svolání konkrétního jednání jsme byli já a kolega Oliva (Jiří Oliva, náměstek pro oblast bydlení - pozn. red.) oficiálně pověřeni na poradě vedení města Brna, která se konala za účasti primátorky, náměstků a všech radních. K tomu mám i výpis z porady vedení, který vám mohu poslat nebo ukázat. Zásadní problém je ten, že bytový dům na Čelakovského 1 byl v roce 2015 odsouhlasený městskou částí Brno-Židenice k privatizaci. Ty prostory, které se pronajímaly, byly tedy pronajímány s vědomím, že jdou do privatizace. Městská část s privatizací souhlasila a byla tou, která ty prostory pronajímala. Poté, co však celý proces proběhl, městská část nesouhlasila s jeho odsvěřením (zrušení správy městské části nad majetkem města Brna, pozn. red.) a v tu dobu ministerstvo vnitra změnilo svůj výklad a řeklo, že město nemůže nakládat se svým majetkem, pokud městská část nesouhlasí s jeho odsvěřením. Toto Židenice udělaly nejenom v případě tohoto majetku, ale i celé řady jiných. Proto jsem byl pověřen, abych s panem starostou jednal. Týkalo se to však té procesní, právní stránky, pohledu města a městské části.

Jaká část vašeho jednání je tedy potenciálně problematická?
Domnívám se, že žádná. Snažil jsem se pouze vyřešit problém, který mezi městem a městskou částí trvá už čtyři roky. V průběhu tohoto volebního období navíc s městskou částí jednal i kolega Kerndl (Robert Kerndl, náměstek pro oblast investic, dopravy, implementace evropských fondů a sociálních služeb - pozn red.) nebo kolega Pospíšil (Oliver Pospíšil, pozn. red.) jako předchozí bytový náměstek. To znamená, že ta problematika byla obecnější a týkala se možnosti směňovat, zcizovat nebo privatizovat majetky, které jsou svěřeny do městské části. Jak vidíte, schůzek s panem Mrázkem byla celá řada a na různá témata. Jenom my jsme spolu řešili židenickou obřadní síň, školku, školku a konkrétně druhou schůzku, která se týkala bytového domu, inicioval pan starosta sám.

Je tedy pravda, že jste s panem Mrázkem jednal a že jste o privatizaci domu usiloval. Důvodem však bylo pouze to, že bytový dům na Čelakovského 1 měl být privatizován a městská část si to rozmyslela?
To by až tak nevadilo, problém je v tom, že mezitím za tímto účelem došlo k založení bytového družstva a teprve následně k přehodnocení postoje městské části. A v tu chvíli jsme ze strany družstva začali být bombardováni předžalobními výzvami, které toto družstvo na město a především na radu města směřovalo. Bylo to ale na základě jejich legitimního očekávání, že dům půjde do privatizace.

Takže je tedy pravda, že jste s panem Mrázkem jednal a že jste o privatizaci domu usiloval. Bylo to však pouze z toho důvodu, že jeho privatizace byla očekávána a že za jejím účelem už vzniklo bytové družstvo?
Nejenom, že vzniklo. Ta privatizace byla odsouhlasena a zastupitelé ji jednou schválili a pak ji na základě stanoviska ministerstva vnitra zase zrušili. Byl tam právní rozpor mezi postojem a vnímáním ze strany města a městské části. Nehledě na to, že já jsem s panem Mrázkem jednal na základě oficiálního pověření. Proto mě šokují slova pana starosty v médiích, že o ničem nevěděl a že jako právník zastává názor, že tam žádný problém nebyl. To není pravda. Byl. Ale já jsem jednal vždy z pověření města.

Jak se to v dohledné době bude vyvíjet s vaší nominací na ministra životního prostředí? V tuto chvíli se prozatímním ministrem stal Marián Jurečka, na co se tedy ve vašem případě čeká?
Na základě usnesení nejvyššího vedení lidové strany jsem dostal prostor všechno transparentně vysvětlit, proto i spolu hovoříme. Zároveň nás také čekají některé procesní záležitosti, které nelze přeskočit. Pan vicepremiér je pověřen z toho důvodu, že paní ministryně Hubáčková už měla termín operace a její zdravotní stav neumožňoval ji dále odkládat. Já jsem se už ale potkal s panem premiérem, s nímž jsme na toto téma hovořili. Pan vicepremier se dále potká s panem prezidentem a následně bych se s panem prezidentem měl potkat i já. Ke jmenování je tedy ještě potřeba udělat několik kroků.

Máte pro uvedené schůzky už nějaký časový harmonogram?
V současné době časový harmonogram stanovený není. Předpokládám však, že to nastane do několika týdnů.

Upřímně, myslíte si, že se po všech peripetiích nakonec ministrem stanete?
To nezáleží jenom na mně. Pro mě je naprosto zásadní očistit své jméno a snažit se maximálně vysvětlit situaci, která nastala. Osobně jsem ale na převzetí ministerstva připravený.

Pokud by se tak nakonec nestalo, vidíte svoji budoucnost dále v politice?
V současné době nejsem placeným politikem, a to i kvůli směřování na ministerstvo životního prostředí, kvůli kterému jsem se vzdal pozice v radě města Brna. Pokud by se ale tak stalo, pocházím z byznysu a nikdy jsem si nemyslel, že v politice zůstanu celý život, vrátil bych se tedy do byznysového prostředí jako projektový manažer