Věra Kovářová tím byla zaskočena, neboť jako zákonodárkyni ji logicky zajímal pohled IT specialistů, na jejichž dodávkách je závislá státní 
i veřejná správa. Vybrat kvalitní a zároveň nepředraženou technologii je dlouhodobě značný problém. Vzpomeňme třeba na čachry exnáměstka Vladimíra Šišky s IT systémem sociálních dávek, které skončilo včerejší obžalobou. Poslankyně proto uspořádala seminář, kam pozvala právníky, úředníky i politiky, aby se nad etickými pravidly pro veřejné činitele zamysleli.

Masáže jen doma

Záležitost s placenými obědy, výlety či golfovými turnaji řečníci odbyli okamžitě. „Když se člověk stane politikem, musí se vzdát účasti na akcích placených potenciálními uchazeči o veřejné zakázky, státní dotace nebo legislativními lobbisty. Týká se to pochopitelně záležitostí, kde se nenabízejí jen informace, ale také alkohol, masáže nebo jiné nadstandardní radovánky," řekl programový ředitel Transparency International Radim Bureš.
Když mají v otázce styku 
s lobbisty zmatek zákonodárci, co teprve obecní zastupitelé, kteří se po každé schůzi třesou, zda nerozhodli pro obec nevýhodně a nepřijde si pro ně policista s klepety? „Zrovna řešíme otázku, jestli máme vymáhat po firmě 600 tisíc korun. Když nebudeme, můžeme být obviněni, že jsme obec připravili o tuto sumu, když to prohrajeme, budeme muset zaplatit soudní náklady. A advokátní kancelář, na kterou jsme se obrátili, nám poradila, ať se soudíme a pak uvidíme, zda jsme na částku měli nárok," upozornil na vrásky místních zastupitelů starosta Psár Milan Vácha.

Radní v ohrožení

Radní mají poslední dobou skutečně často namále. Vzpomeňme třeba na obvinění starosty Lipna Zdeňka Zídka, čtyřiceti zastupitelů pražského Jižního Města či bývalých primátorů hlavního města Bohuslava Svobody a Tomáše Hudečka. Všichni byli či jsou stíháni za zneužívání pravomoci úřední osoby nebo porušování povinnosti při správě cizího majetku.

„Před hlasováním je každý zastupitel povinen opatřit si odborný posudek, pokud si není v dané věci jistý. Ukáže-li se 
v budoucnu, že pochybil a obec neúmyslně poškodil, nemůže být stíhán, neboť postupoval 
s péčí řádného hospodáře," uvedl advokát Jakub Blažek.

A co když hlasoval pro prodej obecních pozemků za nižší cenu? Pokud prokáže, že menší zisk pro obecní kasu převážily jiné bonusy, například příliv mladých rodin s dětmi nebo výstavba rekreačního areálu, který časem obci přinese značný profit, chyby se nedopustil. To byl právě případ Zdeňka Zídka, jehož soud před rokem plně osvobodil. Danou problematikou se zabývalo i Nejvyšší státní zastupitelství v obsáhlé analýze. „Materiál vyjmenovává situace, za kterých lze mluvit 
o úmyslném, případně nedbalostním zavinění člena zastupitelstva při hlasování například pro zjevně nevýhodný prodej majetku, který způsobí obci škodu," sdělil mluvčí NSZ Petr Malý. Dodal, že analýza dává státním zástupcům vodítko, jaké okolnosti zohlednit při posuzování případné trestnosti jednání člena voleného orgánu. „Ve srovnání 
s celkových počtem přibližně 60 tisíc zastupitelů ve zhruba 
6200 obcí v ČR tvoří počet stíhaných volených zástupců samospráv naprosto zanedbatelný podíl," zdůraznil Malý.

Rozhovor s programovým ředitelem Transparency International Radimem Burešem 
o vnímání korupce v Česku, střetu zájmů Andreje Babiše 
i zákonech Rekonstrukce státu najdete v zítřejším Deníku.