Od roku 1993 do roku 2006 zaznamenával STEM poměrně stabilní názor zhruba třípětinové většiny občanů, že základy demokracie se vybudovat podařilo. „Od roku 2010 do roku 2012 můžeme sledovat pokles podílu pozitivních názorů a narůstající rozčarování z aktuální situace ve společnosti," uvedla agentura. V roce 2012 bylo o existenci demokratických základů v Česku přesvědčeno 34 procent lidí, loni to bylo už 47 procent.

Také podíl těch, kteří míní, že současní politici jsou na vyšší odborné úrovni a jsou schopnější než představitelé minulého režimu, v posledních letech vzrostl. Zatímco v roce 2010 tento názor zastávalo 52 procent Čechů, nyní jich je 63 procent. Stále je to ale zhruba o deset procentních bodů méně než v polovině 90. let.

Restituce a kupónová privatizace

V hodnocení demokratických základů českého systému a odborné úrovně politických elit jsou pozitivnější lidé s vysokoškolským vzděláním, stoupenci ODS a TOP 09 a pravicově orientovaní. Negativnější postoje jsou častější mezi staršími občany, sympatizanty KSČM a příznivci levice.

Při hodnocení změn po roce 1989 v ekonomické oblasti, se 74 procent lidí shodne na tom, že porevoluční vrácení majetku původním vlastníkům nebo jejich dědicům bylo správnou věcí. Jasně negativní je ale hodnocení kupónové privatizace. Jen 18 procent Čechů ji hodnotí jako správný krok.

„V názorech na restituce a kupónovou privatizaci se sociodemografické skupiny obyvatel příliš neliší. Projevují se však podle očekávání rozdíly podle politického zaměření respondentů," uvedla agentura. S restitucemi souhlasí většina sympatizantů všech parlamentních stran, ale mezi příznivci KSČM je míra souhlasu jasně nejnižší (60 procent). Kritika kupónové privatizace je sice také většinovým názorem, ale stoupenci ODS výrazně častěji než ostatní souhlasí s tím, že šlo o správný krok (40 procent).

Průzkum se uskutečnil od 31. října do 9. listopadu a zúčastnilo se ho 1071 lidí.