V průběhu jara jsme vám na stránkách Deníku přinesli seriál volebních auditů, které bilancovaly vybrané body z programu končícího kabinetu Bohuslava Sobotky. Nyní navážeme seriálem předvolebních témat. Každý čtvrtek (až do voleb, které se konají 20. a 21. října) vám představíme nápady a sliby politiků vždy vztažené k jedné konkrétní oblasti. Dnes se věnujeme zdravotnickým nadstandardům. I tentokrát nebude chybět Panel Deníku, tedy názory regionálních osobností, které komentovaly vybraná témata.

Souhlas s jádrem je však podmíněný: stamiliardové investice se musejí ekonomicky vyplatit. A takový matematický model Sobotkova vláda za čtyři roky vlády nevymyslela a opozice jí v tom nepomohla.

Na druhou stranu kabinet schválil energetickou koncepci, podle níž by jádro mělo v roce 2040 tvořit 46 až 58 našeho energetického mixu. Dnes nás jádro „pohání“ z necelé třetiny (viz grafika).

Bylo to jedno z prvních rozhodnutí, která Sobotkova vláda učinila po svém nástupu. Kabinet v dubnu 2014 odmítl návrh, aby stát garantoval pevně stanovenou výkupní cenu elektřiny. Den po tomto kroku firma ČEZ zrušila pět let trvající tendr na dostavbu dvou bloků jihočeské jaderné elektrárny. Šlo o investici až za 300 miliard korun. Vláda ale neodmítla jadernou energetiku jako takovou. To hlavní, tedy jak financovat nové jaderné bloky, jaká bude návratnost a zda by je měl stavět ČEZ, nebo přímo stát, ale stále není jasné.  

Ceny elektřiny na trzích klesají od poloviny roku 2011. Pro lepší představu: elektřina pro příští rok se teď nakupuje za velkoobchodní cenu kolem 36 euro za MWh (megawatthodinu). Třeba 300miliardová investice do Temelína, která byla nakonec stopnuta, by byla návratná až při ceně někde kolem 60 až 70 euro za MWh. „Stávající ceny elektřiny neumožňují investovat do zdrojů, které mají vysoké fixní náklady, jako je třeba jádro. Za dobu jejich provozu totiž není možné pokrýt počáteční investici, a to ani při nízkých variabilních nákladech,“ konstatuje Jiří Dvořák, expert na oblast energetiky ze společnosti Grant Thornton Advisory.

close Z čeho dnes získáváme elektřinu info Zdroj: Redakce zoom_in

Pokud se ale politici k podpoře jádra odhodlají (jak slibují v programech), musí nejprve padnout zásadní rozhodnutí: zda nové jaderné bloky (jeden odhadem za 120 až 150 miliard korun) postaví přímo stát, nebo ČEZ, respektive zda nevznikne „ČEZ 2“: Nová státní firma, která by postavila a provozovala nové bloky.

Polostátní ČEZ teď provozuje dvě jaderné elektrárny – čtyři bloky v Dukovanech a dva bloky v Temelíně. Obzvlášť Dukovanská elektrárna (spuštěná mezi lety 1985 až 87) už potřebuje „nějaké“ řešení a ideálně od vlády vzniklé po volbách. Kolem roku 2035 bude nutné, aby v Dukovanech již stál nový 5. blok, který by dokrýval výrobu z bloků, které bude nutné modernizovat.

Anketa: Měla by se rozšířit jaderná elektrárna Temelín?

close Martin Kuba info Zdroj: Deník/Divíšek Martin zoom_in Martin Kuba (ODS), stranický expert na průmysl, bývalý ministr průmyslu: „Ano. Jaderná energetika v ČR je jediná, která dokáže vyrábět energii bez emisí a nezávisle na klimatických podmínkách. Nutno říci, že energetiku v Evropě čekají zásadní změny. Bude stále více přibývat malých obnovitelných zdrojů, zejména solárních elektráren na střechách rodinných domů i firem. Tento trend bude klást nové nároky na strukturu a využívání velkých zdrojů, které ale ekonomika, v ČR silně závislá na průmyslu, bude nutně potřebovat. Pokud chceme takové zdroje mít a nezatěžovat životní prostředí je energetika pro ČR nepostradatelná,“ 

close Pavel Hojda info Zdroj: ČTK/PR/KSČM zoom_in Pavel Hojda, stínový ministr pro oblast průmyslu a obchodu za KSČM: „Ano měla. V programu KSČM máme navrženo, že stěžejním zdrojem do budoucna v ČR by měla být jaderná energie a doplňkem utlumované elektrárny na fosilní paliva a elektrárny na obnovitelné zdroje. El. energie bude v budoucnu potřeba více než dosud.“

close Michal Kučera info Zdroj: ČTK/Doležal Michal zoom_in Michal Kučera, předseda poslanců TOP 09: „V tuto chvíli má přednost dostavba Jaderné elektrárny Dukovany, a to z důvodu strategické polohy Dukovan.“

Z volebních programů

ODS: „Prosadíme rozvoj jaderné energetiky pomocí speciálně vy­tvořené státní společnosti s cí­lem zvýšit energetickou nezávis­lost a bezpečnost (dostavba Temelína a výstavba náhradních bloků Dukovan).“

TOP 09: „Budeme využívat jader­nou energetiku, včetně prodlou­žení životnosti dnes fungujících bloků po dobu, kdy to bude eko­nomicky a strategicky výhodné.“

KDU-ČSL: „Podpoříme rozšíření stávajících jaderných elektráren za podmínek, které budou akceptovatelné z hlediska poří­zení a následného provozu.“

ČSSD: „V souvislosti s útlumem uhelných elektráren podpoříme další rozvoj jaderné energetiky, včetně aktuální výstavby nového bloku v JE Dukovany a výhledo­vě také v JE Temelín.“

ANO: „Výrobu elektrické energie zajistíme mixem zdrojů, který bude založen na rostoucím podí­lu jaderné energetiky a obnovi­telných zdrojů a naopak postup­ném poklesu hnědouhelných elektráren. Připravíme podmínky pro další výstavbu jaderných bloků v Dukovanech a Temelíně v potřebných termínech.“

KSČM: „Soustředíme se na podporu využívání jaderné ener­gie s rozumným a ekonomicky výhodným užitím obnovitelných zdrojů, dobudování kapacit ja­derných elektráren. Soustředí­me se na podporu dostavby bloků JE Dukovany a Temelín.“

Měl by se rozšířit Temelín?


Váhaví jsou tentokrát i panelisté Deníku. Na otázku, zda by se měl Temelín rozšířit, odpovědělo kladně 52 procent dotázaných, naopak 48 procent je proti dostavbě. Odpovídalo 602 lidí.