„KSČM je přesvědčena o tom, že jejich realizací by došlo k zásadnímu poklesu kvality a dostupnosti zdravotní péče pro občany ČR a zároveň ke zdražení celého systému zdravotnictví prostřednictvím nezvladatelného růstu nákladů,“ uvedla komunistická poslankyně Soňa Marková.

Podle ní nebezpečí spočívá především ve snaze zprivatizovat významné nemocnice a zdravotní pojišťovny pomocí jejich převodu na akciové společnosti. „Tato právní forma je nejvýhodnější pro vyvádění finančních prostředků ze společnosti podle zájmu vedoucích manažerů, popřípadě akcionářů cestou nakupovaných služeb, výše mezd, odměn, bonusů, požitků, dceřiných společností či nákupů know-how. Dojde pouze k odebrání zisku z veřejného pojistného a k omezení dostupnosti nejnáročnější péče. Nemocný člověk se stane pro takto privatizované zdravotnictví přítěží a překážkou k realizaci maximálního zisku,“ míní Marková.

Pro komunisty je nepřijatelný i Julínkův záměr na vznik Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami, který dle jejich názoru dává moc nad fondem veřejného zdravotního pojištění do rukou jediného nikomu nepodléhajícího úředníka.