Odbory trvají na navýšení platových tarifů od září o 15 procent, uvedl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Dodal, že 131 tisíc pracovníků má základ výdělku pod zaručenou a minimální mzdou. Celkem by mělo podle údajů ministerstva práce pro stát a veřejný sektor pracovat kolem 846 300 lidí.

„Je opravdu na místě hledat cestu k tomu, abychom od 1. září přistoupili ke zvýšení platů. Z mého pohledu bych to viděl do určité míry diferencovaně pro jednotlivé skupiny. Tam, kde je situace nejsložitější, abychom udělali to zvýšení s větší prioritou,“ uvedl Jurečka.

Podotkl, že platy ve státní a veřejné sféře rostly v minulých letech profesím rozdílně. Poukázal na reálný pokles výdělků kvůli vysoké inflaci.

Odbory chtějí růst o 15 procent

„My trváme na tom, aby došlo k navýšení tarifů od 1. září o 15 procent. Situaci považujeme za velmi vážnou,“ uvedl Středula.

Plat ve veřejném sektoru stanovuje pět tabulek s jednotlivými tarify podle odbornosti a délky praxe. První tabulka je pro úředníky, pracovníky v kultuře, technické pracovníky či nepedagogické síly ve školství. Druhou tabulkou se řídí odměňování v sociálních službách, třetí se používá pro zdravotníky a sestry, čtvrtá pro lékaře a zubaře a pátá pro učitele. Vlastní tabulku pak mají státní zaměstnanci i bezpečnostní složky.

Podle Středuly má tarif v tabulce pod hranicí zaručené a minimální mzdy letos na 131 tisíc pracovníků. Pokud by se základy výdělků neupravily, v příštím roce po navýšení minimální mzdy by to mohlo být až 440 tisíc lidí, uvedl předák odborové centrály.

Koalice o růstu platů jedná

Jurečka bude o jednání s odbory informovat lídry ostatních vládních stran. Koalice shodu na přidání zatím nemá a o růstu platů jedná, řekl ministr. Do příštího týdne připraví návrh, jak by navýšení výdělků případně mohlo od září vypadat.

Zvýšení tarifů v nejnižší tabulce pro úředníky, pracovníky v kultuře, technické pracovníky v sociálních službách a ve zdravotnictví či pro nepedagogy ve školství navrhla i část zaměstnavatelů. Unie a konfederace zaměstnavatelských svazů už dřív vládě doporučily zvednout těmto zaměstnancům základ výdělku o pět procent, a to už od letošního dubna. Poukazovali na to, že zhruba polovina tarifů v této tabulce je pod hranicí minimální či zaručené mzdy a že je obtížné za takových podmínek zaměstnance získat a udržet. Jurečka už dřív uvedl, že je mu návrh části zaměstnavatelů "poměrně sympatický" a povede se o něm diskuse.