1. Politická shoda
Chybí celonárodní shoda na tom, jak se má školský systém vyvíjet, na co klást důraz, co je třeba změnit a co zachovat. V zemích, jako je Finsko, se politické reprezentace na základních bodech dokážou dohodnout a naplňují je bez ohledu na výsledek voleb. V Česku to neplatí, jak vidíme na příběhu státní maturitní zkoušky, která od svého spuštění v roce 2011 hledá svou tvář.

Zdroj: Redakce

2. Učitelské platy
Současná vláda slíbila, že v roce 2021 dosáhnou 150 procent úrovně roku 2017, takže by se měly vyšplhat zhruba na 45 tisíc korun. Vypadá to na slušný růst, ale v té době budou platy lékařů na dvojnásobné i vyšší úrovni. Učitelé na tom zkrátka budou v segmentu vysokoškolsky vzdělané populace stále nejhůř.

To ovšem znamená, že na pedagogické fakulty se stále budou hlásit lidé bez skutečného zájmu o tuto profesi a hlavně bez odhodlání skončit za katedrou. Může se tak stát, že do deseti let bude chybět dvanáct nebo patnáct tisíc kantorů.

3. Obsah výuky
Rámcové vzdělávací programy nutně potřebují revizi, která byla nyní pozastavena. Zdá se, že sami tvůrci obsahu učiva tápou. Do škol vstoupily nové technologie, na internetu lze dohledat skoro všechno. Jaká má být role učitele? Co je nezbytné se skutečně nabiflovat a co lze s klidem pominout?

Bude důležitější určovat věty vedlejší a umět desítky vzorečků, nebo pracovat s informacemi a bezpečně odhalit ty nepravdivé či zavádějící? Není nutné vrátit se v nějaké formě k pracovnímu vyučování a není pro rozvoj společnosti potřebnější výtvarné umění než botanika? Na to musejí odborníci hledat odpovědi.

4. Na co se soustředit
Nutná je všestranná podpora kreativních učitelů a uzavření nůžek mezi stupněm dosaženého vzdělání a sociálněekonomickým statusem rodiny. Česká republika se dostala do nebezpečné pasti přebírání životních a vzdělanostních rolí, kdy jen malé procento dětí rodičů se základním vzděláním či učňovským listem dosáhne na maturitu, o vysokoškolském diplomu nemluvě.

To je nebezpečný trend, který vede k vytváření sociálních ghett, která jsou živnou půdou pro frustraci a následnou radikalizaci názorů i politických preferencí.

InfografikaZdroj: Deník