„Náklady na tuto informační kampaň činily 16,9 milionů Kč. Cílem kampaně bylo především prezentovat východiska a základní přístupy v systému ochrany dětí tak, aby se jednotlivé skupiny odborníků měly možnost seznámit se smyslem a podstatou chystaných změn a záměrů v transformaci systému" uvedla 20. října na tiskové konferenci Kateřina Šlesingerová, ředitelka odboru ochrany práv dětí MPSV. 

Většina výstupů kampaně pro profesionály bude použitelná i po jejím skončení. Kromě webových stránek  jde například o praktický on-line katalog, první nástroj v oblasti sociálně právní ochrany dětí s možností okamžité obnovy informací a s potenciálem rozvoje především v oblasti síťování, a to rozšířením o konkrétní kontakty, komunikaci mezi nimi a jejich zkušenosti. V nejbližších dnech bude do praxe implementovaný také interaktivní e-learningový program určený k (sebe)vzdělání pracovníků, kteří s dětmi a jejich rodinami v terénu pracují .

Pokud jde o širokou veřejnost, putovala Českou republikou interaktivní výstava „I já chci mít vzpomínky na dětství". Na 15 zastávkách zajímavou formou představila, co znamená být pěstounem a jak to vidí děti nebo profesionálové, kteří s pěstouny i ohroženými dětmi pracují. O této výstavě jste mohli číst mimo jiné zde!

Za nejzajímavější počin kampaně lze ale považovat meziresortní spolupráci MPSV a MŠMT na projektu „Nemluvím, stejně mě neposlouchají", kdy za podpory odborníků vznikla metodika vzorové hodiny občanské výchovy, která se věnuje právům dětí a děti s těmito právy seznamuje. Výsledky akce už v její první fázi předčily očekávání o více než 30%. Je vidět, že dosud chybějící ochota k meziresortní spolupráci je v praxi přijímána pozitivně.

„Dlouhodobě vnímáme, že se v naší zemi podceňuje význam vztahů dítěte s lidmi, kteří jsou mu blízcí. Také si uvědomujeme, jak málo je dítěti nasloucháno a jak málo se skutečně pracuje s jeho názorem. A kampaň Právo na dětství to pomáhá změnit" dodala ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.