Všichni oslovení v anketě ČTK například zdůraznili velkou obezřetnost až nechuť při udělování prezidentských milostí.

Většinou také nepočítají s možností vyhlásit při nástupu do funkce prezidentskou amnestii.

Například expremiér Miloš Zeman, jeden z favoritů volby, má v obou otázkách zcela jasno. "Neuděloval bych žádné milosti stejně tak, jako bych neuděloval žádnou amnestii, protože oboje považuji za feudální přežitek," zdůraznil. Zvažoval by prý pouze možnost "humanitárního gesta" a pustil z vězení někoho, kdo by se nedopustil závažného trestného činu, a bylo by jasné, že umírá.

Další favorizovaný kandidát přímé volby, někdejší premiér Jan Fischer, by prý milosti uděloval "zcela výjimečně", z humanitárních důvodů a vždy by je řádně zdůvodňoval. Právě nedostatečné zdůvodnění milostí vytýkají kritici současnému prezidentovi Václavu Klausovi. S amnestií Fischer nepočítá.

Bývalá europoslankyně Jana Bobošíková, která oznámila zisk potřebných 50.000 podpisů po Zemanovi a Fischerovi jako třetí z uchazečů o Pražský hrad, by také milosti udělovala jen ve výjimečných případech. Roli by u ní hrály sociální důvody, či závažné pochybnosti o spravedlivém rozhodnutí soudu. Věc by chtěla konzultovat s nevládními organizacemi, které se věcí zabývají. Ani ona prezidentskou amnestii nechystá.

Dienstbier: Není důležitý počet milostí, ale kvalita a odůvodnění rozhodnutí o nich

Podle senátora Jiřího Dienstbiera, kterého do klání o Hrad nominovala ČSSD, není důležitý počet milostí, ale kvalita a odůvodnění rozhodnutí o nich. Zdravotní a sociální důvody by při "výjimečném udělení milosti" rozhodovaly u kandidáta ODS a rovněž senátora Přemysla Sobotky. Předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg míní, že jde především o oprávněnost milosti. "Jsou případy, kdy vyšší spravedlnost určuje člověka omilostnit," míní nynější ministr zahraničí. Je jedním z mála kandidátů, který by "ve velice omezeném rozsahu" v případě zvolení využil možnosti prezidentské amnestie. Podobně se k amnestii vyjádřila například herečka Táňa Fischerová.

Také ostatní kandidáti mají na udílení milosti podobný názor. Pro tajemníka nynějšího prezidenta Ladislava Jakla by motivem pro milost byly okolnosti související "s lidskou stránkou příběhu", neboť udělení milosti podle něj nemá být formou napravování justičního procesu, ale aktem lidského slitování. Hudební skladatel Vladimír Franz by při udělování milostí prosazoval "princip střídmosti". Někdejší ministr Vladimír Dlouhý by přihlížel také ke společenské závažnosti činu osoby žádající o milost a europoslankyně Zuzana Roithová, kterou nominovala KDU-ČSL, by se kromě jiného ohlížela například na děti odsouzených matek samoživitelek.

Prezident Václav Havel v letech 1990 až 2002 udělil celkem 1948 individuálních prezidentských milostí. Václav Klaus od roku 2003 dosud 403 milostí. Oba byli za některá svá rozhodnutí tohoto druhu kritizováni.

Názory uchazečů o Hrad na prezidentskou milost a amnestii

Odpovědi osob, které hodlají kandidovat v přímé volbě prezidenta republiky, na anketní otázky ČTK týkající se udělování prezidentských milostí a případného vyhlášení amnestie.

Jan Fischer:

- Jako prezident byste udílel více nebo méně milostí než dosavadní čeští prezidenti a, případně, co by pro Vás bylo motivem k udělení milosti?

Milosti bych uděloval zcela výjimečně, z vážných humanitárních důvodů a řádně je vždy odůvodnil. Považuji také za nutné je vždy konzultovat s příslušným členem vlády.

- Vyhlásil byste po svém nástupu do prezidentské funkce amnestii a v jakém rozsahu?

Ne.

Miloš Zeman:

- Jako prezident byste udílel více nebo méně milostí než dosavadní čeští prezidenti a, případně, co by pro Vás bylo motivem k udělení milosti?

Na tuto otázku jsem odpovídal již asi tisíckrát, ale velice rád odpovím po tisící prvé. Neuděloval bych žádné milosti stejně tak, jako bych neuděloval žádnou amnestii, protože oboje považuji za feudální přežitek. Pouze v případě, kdyby někdo umíral ve vězení, zbývalo mu několik týdnů života a nedopustil se závažného trestného činu, pak bych, na základě lékařské zprávy, udělil to, co lze spíše než milostí nazývat humanitárním gestem.

- Vyhlásil byste po svém nástupu do prezidentské funkce amnestii a v jakém rozsahu?

Ne.

Jana Bobošíková:

- Jako prezidentka byste udílela více nebo méně milostí než dosavadní čeští prezidenti a, případně, co by pro Vás bylo motivem k udělení milosti?

Milosti bych udělovala pouze ve výjimečných případech. A to z důvodů sociálních či při závažných pochybnostech o spravedlnosti rozhodnutí soudů. Jako konzultanty bych ráda využívala organizace, které se dlouhodobě tématikou justice zabývají bez toho, že by byly spřízněny s nějakou lobbyistickou skupinou. Za všechny jmenuji např. Spolek Šalamoun.

- Vyhlásila byste po svém nástupu do prezidentské funkce amnestii a v jakém rozsahu?

Ne.

Jiří Dienstbier:

- Jako prezident byste udílel více nebo méně milostí než dosavadní čeští prezidenti a, případně, co by pro Vás bylo motivem k udělení milosti?

Udělení milosti by mělo být spíše mimořádným krokem. Nemohu předem říci, kolik bych udělil milostí. Uděloval bych je pouze z těch nejdůležitějších humanitárních důvodů. Není důležitý počet rozhodnutí, ale jejich kvalita a důvodnost. Na rozdíl od Václava Klause bych milosti neudílel lidem odsouzeným za korupční jednání a za další závažnou hospodářskou kriminalitu. Důvody milosti bych v přiměřeném rozsahu zveřejňoval, aby lidé nemuseli pochybovat o motivech jejich udělení.

- Vyhlásil byste po svém nástupu do prezidentské funkce amnestii a v jakém rozsahu?

O amnestii neuvažuji. Jde o plošné opatření, pro které není žádný zřejmý důvod. Jsou-li v jednotlivých případech podstatné humanitární důvody, je tím vhodným krokem jasně zdůvodněná milost.

Karel Schwarzenberg:

- Jako prezident byste udílel více nebo méně milostí než dosavadní čeští prezidenti a, případně, co by pro Vás bylo motivem k udělení milosti?

Nejde o počet, ale oprávněnost. Jsou případy, kdy vyšší spravedlnost určuje člověka omilostnit. Pamatuji se, že v době mé práce pro prezidenta Václava Havla, jsme každý případ pečlivě posuzovali, než jsme se odhodlali milost doporučit. U tragických případů je podle mne milost potřebná.

- Vyhlásil byste po svém nástupu do prezidentské funkce amnestii a v jakém rozsahu?

Využil bych ji ve velice omezeném rozsahu.

Přemysl Sobotka:

- Jako prezident byste udílel více nebo méně milostí než dosavadní čeští prezidenti a, případně, co by pro Vás bylo motivem k udělení milosti?

Milosti bych uděloval jen výjimečně, a to jen ze zdravotních nebo sociálních důvodů.

- Vyhlásil byste po svém nástupu do prezidentské funkce amnestii a v jakém rozsahu?

Amnestii bych nevyhlásil v žádném případě. Nastoupil bych do úřadu jako zvolený prezident demokratického státu nikoliv jako monarcha z boží milosti.

Vladimír Dlouhý:

- Jako prezident byste udílel více nebo méně milostí než dosavadní čeští prezidenti a, případně, co by pro Vás bylo motivem k udělení milosti?

Obecně říkám, že bych s milostmi zacházel velmi obezřetně a byl spíše zdrženlivý v jejich udělování. Na druhé straně, vždy záleží na konkrétní situaci a je tedy těžké předjímat nějaké kvantitativní srovnání s předchozími prezidenty. Co se týče motivů, tak především bych přihlížel k možné zdravotní situaci konkrétní osoby, sociálních souvislostí (vztah k dětem, ve výjimečných případech k dalším členům rodiny) a bezesporu také ke společenské závažnosti činu, za kterou byla tato osoba odsouzena.

- Vyhlásil byste po svém nástupu do prezidentské funkce amnestii a v jakém rozsahu?

V tomto okamžiku říkám ne. V případě, že bych byl skutečně zvolen, nechal bych si v období mezi volbou a nástupem do funkce předložit podrobnější analýzu o počtu odsouzených, včetně těch s podmínečnými tresty, a další skutečnosti a celou situaci znovu posoudil.

Zuzana Roithová:

- Jako prezidentka byste udílela více nebo méně milostí než dosavadní čeští prezidenti a, případně, co by pro Vás bylo motivem k udělení milosti?

Udílení milosti beru jako mimořádný humanitární akt. Prezident by měl této pravomoci využívat výjimečně, po podrobném obeznámení se s daným případem a situací odsouzeného. Domnívám se, že plošné milosti nepomohou ani veřejnosti, ale ani odsouzeným - přiměřené tresty zločinců jsou přece jak ochranou společnosti, tak časem pro jejich vlastní nápravu. Předpokládám proto, že bych v úřadě prezidenta udílela milosti spíš méně a vždy z humanitárních důvodů - například s ohledem na děti odsouzených matek samoživitelek.

- Vyhlásila byste po svém nástupu do prezidentské funkce amnestii a v jakém rozsahu?

Ne. Opravdu nevěřím na generální pardon tohoto druhu. Dokážu si ale představit, že bych zadala svému týmu jako jeden z prioritních úkolů najít mezi žádostmi o milost ty humanitárně opodstatněné a vyřídila je kladně najednou. Bavíme se ale o desítkách, nikoli stovkách či tisících amnestovaných.

Ladislav Jakl:

- Jako prezident byste udílel více nebo méně milostí než dosavadní čeští prezidenti a, případně, co by pro Vás bylo motivem k udělení milosti?

Nemohu vědět, kolik takových žádostí bude a jakého budou charakteru. Takže počet udělených předem odhadnout neumím. Motivem by byly v zásadě okolnosti nesouvisející s vinou a trestem, ale spíše s lidskou stránkou příběhu. Jsem totiž stále přesvědčen, že milost nemá být formou napravování justičního procesu, ale aktem lidského slitování.

- Vyhlásil byste po svém nástupu do prezidentské funkce amnestii a v jakém rozsahu?

Jsem si jist, že ani plány na atomovou bombu nemají být tak důvěrné, jako úvahy o amnestii. Spekulativní žvanění o amnestii je nejlepší objednávkou vězeňských vzpour, to je ověřená pravda všude na světě.

Vladimír Franz:

- Jako prezident byste udílel více nebo méně milostí než dosavadní čeští prezidenti a, případně, co by pro Vás bylo motivem k udělení milosti?

Nevím, zda bych udílel více nebo méně milostí, ale určitě bych se striktně řídil humanitárními a sociálními důvody a také principem střídmosti.

- Vyhlásil byste po svém nástupu do prezidentské funkce amnestii a v jakém rozsahu?

Na tuto otázku neodpovím. Jednak to nevím, a kdybych to věděl, bylo by nesmyslné říkat to dopředu, a někomu tak zajišťovat případnou apriorní beztrestnost.

Táňa Fischerová:

- Jako prezidentka byste udílela více nebo méně milostí než dosavadní čeští prezidenti a, případně, co by pro Vás bylo motivem k udělení milosti?

Milosti bych udílela, pravděpodobně v konzultaci s někým z Ministerstva spravedlnosti tak, jak to dělal Václav Havel. Motivem by byl případ Romana Smetany, který do vězení nikdy nepatřil.

- Vyhlásila byste po svém nástupu do prezidentské funkce amnestii a v jakém rozsahu?

To bych rovněž konzultovala. Možná nějakou v menším rozsahu.

Klára Samková:

- Jako prezidentka byste udílela více nebo méně milostí než dosavadní čeští prezidenti a, případně, co by pro Vás bylo motivem k udělení milosti?

Počet milostí udělených minulými prezidenty by byl pro moje rozhodování zcela irelevantní. Milost je od slova "milosrdenství", a toho je v naší společnosti velmi málo. Proto pléduji za zachování milostí, i když bych o nich rozhodovala zcela jinak, než dosavadní dva prezidenti. Samozřejmě a priori vylučuji jakékoliv handlování s milostmi. Milost je věc zcela mimo "obchod". Především bych byla velmi opatrná s tak zvanými "sociálními důvody". Kolik lidí žije ve strašných sociálních podmínkách, jsou nemocní, o jejich děti není postaráno a ničeho se nedopustili?
Pro udělení milosti je zapotřebí skutečné změny v postoji odsouzeného - myslím, že bychom neměli zapomínat jednak na pokání, jednak na to, čemu se říká "metanoia" - proměna srdce. Protože, když k ní nedojde, pouštěla bych z vězení stejného zločince, který byl do něj uvržen, což by postrádalo smysl. Domnívám se, že pro mne by byli adepty na milost ti, v jejichž trestném činu by byl už samotný trest obsažen. Například jsem nedávno četla o nějakém otci, který neopatrně na dvoře couval tak, že omylem porazil a zabil svoje malé dítě. Nedovedu si představit, jaký horší trest než to, co se stalo, by mu soud mohl uložit.
Jelikož mám právnické vzdělání, pravděpodobně bych se otázce milostí věnovala sama a na rozdíl od předchozích prezidentů bych chtěla s každým adeptem na milost nejen osobně mluvit, ale mít také jasno, co s ním bude po udělení milosti dál. Dostat se za brány vězení je určitě pěkné, ale nechat kohokoliv před tím vězením bezradně stát, to je skoro ještě horší než jej propustit. Při udělení milosti musí být zabezpečená péče nějaké komunity nebo rodiny, která se o adepta milosti postará.

- Vyhlásila byste po svém nástupu do prezidentské funkce amnestii a v jakém rozsahu?

Amnestie nespadá do výlučných pravomocí prezidenta, je k ní třeba spolupodpisu premiéra nebo ministra spravedlnosti. Tyto dva muže bych však o spolu-vyhlášení amnestie požádala. Nástup nového prezidenta je totiž (možná, doufejme) i změnou paradigmatu, kterým bude země hledět na sebe sama. Je to formální příležitost k neobvyklým krokům. Kromě toho velmi dobře vím, jaká je situace v dnešních věznicích. Vězňové jsou odsuzování v rámci tak zvané "retribuční spravedlnosti" - oko za oko, zub za zub. Něco jiného než represe prakticky neexistuje. Co se výšky trestů týká, mám dojem, že v poslední době platí: čím menší prohřešek, tím nižší trest… Dále mi je známo, že ve věznicích se nachází velká část lidí na pokraji psychiatrické diagnózy nebo již zcela psychiatricky nemocných. Tak zvaná léčba probíhá automatickým ordinováním antidepresiv. O skutečnou léčbu, ba často ani diagnózu, nikdo nedbá. Jde o to, aby vězni byli "v klidu". Co bude dál, nikoho nezajímá.