Jak významné bylo pro život Karla Schwarzenberga i jeho politické kroky to, že byl hlavou významného šlechtického rodu se skutečně velkými postavami jak v rámci monarchie, tak katolické církve?
Příslušnost k tak významnému rodu, jako jsou Schwarzenbergové, výrazně určovala běh života Karla VII. ze Schwarzenbergu, pokud tedy použijeme označení Karla Schwarzenberga jako jeho knížecí jasnosti. Dá se říci, že Karel Schwarzenberg byl také neustále konfrontován se svými předky, byl konfrontován s jejich odkazem, jejich tradicí, byla mu vštěpována od malička. Byl to důležitý, dokonce bych řekl klíčový, rozměr jeho osobnosti. Vše co dělal, vše do čeho se pouštěl, dělal s rozměrem, že chce sloužit své zemi. Jako sloužili jeho předci, příslušníci schwarzenberského rodu.

Připomeňte si životní milníky Karla Schwarzenberga: 

Karel Schwarzenberg a Václav Havel.
Vše o Karlu Schwarzenbergovi: Životní milníky, rodina, významná vyznamenání

Pojďme si některé z nich připomenout. Kteří Schwarzenbergové se před ním zapsali do českých a evropských a někdy i světových dějin?
Byla to celý plejáda osobností. Byli to jak předci z linie orlické, k níž patřil i Karel Schwarzenberg, tak ze schwarzenberské primogenitury, která byla spojena s větví hlubocko-krumlovskou. Nejdeme tam zajímavé osobnosti jak politické, tak církevního života. Například Felix ze Schwarzenbergu, který byl po revoluci 1848 rakouským ministerským předsedou. Další osobností, osobností, která je výrazně spojena i s našimi kulturními dějinami, byl pražský arcibiskup Bedřich ze Schwarzenbergu. Ve svatovítské katedrále, o jejíž dostavbu se ve druhé polovině 19. století zasloužil, má velice monumentální náhrobek.

A z orlické větve Schwarzenbergů?
Například Karla IV. ze Schwarzenbergu, který se takovým zvláštním způsobem zasloužil o výstavbu pomníku Jana Husa na Staroměstském náměstí. A to tím, že při diskusi o tom, zda umístit desku se jménem mistra Jana Husa na Národní muzeum, prohlásil, že husité byli také banda lupičů a žhářů. To vyvolalo velkou vlnu reakcí, která přispěla k tomu, že se nedala jen deska na Národní muzeum, ale že se českému církevnímu reformátorovi Husovi postavil na Staroměstském náměstí celý pomník.

Karel Schwarzenberg vlastnil rozsáhlý majetek. Jaký? 

Karel Schwarzenberg na svém zámečku Dřevíč v roce 2012.
Karel Schwarzenberg vlastnil rozsáhlý majetek: Patřily mu zámky, hrady i lesy

Takže díky tomuto negativnímu výroku máme jeden z nejkrásnějších památníků, které v Praze jsou?
Přesně tak. A myslím, že díky tomu byla tato prostořekost odpuštěna. Ale z mého pohledu po tomto svém předkovi Karel Schwarzenberg něco podědil, protože i on sám byla takový občas prostořeký glosátor dění, kolovala v něm krev předků, kteří většinou nechodili dlouho kolem horké kaše. Genetickou výbavu mnoha svých výrazných předků si v sobě Karel Schwarzenberg nesl.

Jak významným rodem v rámci rakouské a rakousko-uherské monarchie Schwarzenbergové byli? Patřili mezi hlavní dejme tomu trojku monarchie?
To se složitě hodnotí, ale určitě patřili k velmi významným rodům monarchie. Řada osobností sloužila nejen v politice, nebo církvi, ale velice výrazně vstoupili i do dějin vojenství. Nejen v době napoleonských válek, či pozdní monarchie. Schwarzenbergové bojovali už proti Turkům v šestnáctém století. A proto se dostala na rodový erb Schwarzenbergů hlava Turka, do které klove krkavec.

Ona ale z významného šlechtického roku přece pocházela i matka Karla Schwarzenberga.
Ano, ta pocházela z významného šlechtického roku Fürstenbergů. Jedním z Fürstenbergů byl i olomoucký arcibiskup Bedřich Karel, který se zasloužil například o to, že byl zaveden svátek svatých Cyrila a Metoděje, který se slaví 5. července.

Jak moc byl rod Schwarzenbergů český?
Byl to rod, který byl velmi významný v rámci celé monarchie, ale byl to zároveň rod, který vystupoval v duchu toho českého zemského vlastenectví. Je to vidět na příkladu otce Karla Schwarzenberga, Karla VI. ze Schwarzenbergu. Ten byl sice poměrně velkým kritikem první republiky, dokonce byl i členem fašizující Vlajky. Ale v roce 1938, v době, kdy hrozilo nebezpečí ze strany nacistického Německa, připravil deklaraci loajality české šlechty vůči Československé republice.

Na Karla Schwarzenberga zavzpomínal i jeho přítel František Kinský:

Z natáčení Modré krve, dílu věnovaného Schwarzenbergům
František Kinský o Karlu Schwarzenbergovi: Ztrácím celoživotního přítele

To bylo nejvýznamnější vystoupení české šlechty proti nacistům a také to přece nezůstalo bez následků.
Byl to významný signál, že velká část šlechty stojí na straně ohrožené vlasti. Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich jim to také spočítal. Na majetek Schwarzenbergů na Orlíku uvalil nucenou správu, museli se už v roce 1942 z Orlíku vystěhovat. A do konce války žili v Čimelicích.

Dá se říci, od kdy se předkové Karla Schwarzenberga počítali nejen zemsky, ale i národnostně za Čechy?
Minimálně od 19. století Schwarzenbergové považují sami sebe za český zemský rod. V té době Schwarzenbergové podporovali už i české vlastenecké aktivity.

Ale nebylo tomu tak vždy.
Schwarzenberský rod má samozřejmě delší tradici. Je zmiňován už ve 13. století. Ale v Bavorsku, ve Frankách. Expanze tohoto rodu do Čech se týká až sedmnáctého století, kdy postupně zakupují svá panství v jižních Čechách, aby z nich postupně vytvářeli skutečně velké jihočeské schwarzenberské dominium. Z pohledu národního je u mnoha předků Karla Schwarzenberga patrný příklon k českému vlasteneckému životu v 19. století.

Jak na Karla Schwarzenberga vzpomínal Andrej Babiš?

Poslanec a šéf hnutí ANO Andrej Babiš
Babiš překvapil. Karla Schwarzenberga osobně neznal, ale dělal mu kampaň

Pojďme teď na závěr k samotnému Karlovi Schwarzenbergovi a k jeho katolickému křesťanství. Jak hluboce věřícím katolíkem, přes svůj složitý život, Karel Schwarzenberg byl a jak ho to ovlivnilo?
Určitě to pro něj hrálo velkou roli. Mně se na něm právě líbí to, že ačkoli měl poměrně bouřlivý život, což ani neskrýval, v řadě rozhovorů otevřeně říká, že ho od mládí zajímaly holky a mejdany, současně tam stále bylo jasné vertikální nasměrování. Že si byl vědom toho, že existuje Bůh, který nás přesahuje. Je to patrné z mnoha jeho rozhovorů, i těch z poslední doby, když hovořil o posledních věcech člověka. Tam zcela jasně najdeme to křesťanské, katolické. Očekával vzkříšení, očekával, že Bůh na věčnosti usmíří všechny chyby a nedokonalosti, které tady člověk za svého života udělal. To mi na něm bylo skutečně sympatické.