Jen málokdo nezná pražskou legendu o tom, jak se při stavbě Karlova mostu přidávala do malty vajíčka. Neexistují však žádné důkazy, takže je na každém, zda pověsti věří či ne. V polovině října budou zveřejněny výsledky unikátní analýzy vápenných malt, které nejasnosti ohledně vajec v historické památce definitivně vysvětlí.

Výsledky nedávno dokončené analýzy jsou zatím utajovány. Mají se totiž stát jedním z hlavních lákadel výstavy o rekonstrukci Karlova mostu, která začne na Křížovnickém náměstí 15. října.

Maltu z Karlova mostu zkoumali stovky hodin vědci z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. Zaměřili se například na zkoušky její pevnosti, poměr pojiva a plniva, či rozbory velikosti pórů. Analýza dala definitivní odpověď, která jistě mnoho lidí překvapí.

Unikátní model

Dalším lákadlem výstavy v Muzeu Karlova mostu bude rozsáhlý model památky, obsahující 350 postav stavebních dělníků různých profesí a zobrazující i čilý ruch v okolí mostu, který stavbu doprovázel. V současné době půjde o nejdetailnější stavební model u nás. Jeho výroba trvala rok a půl, každý detail byl vědecky podložen a obhájen.

Náklady na výrobu modelu přesáhly milion korun. „Návštěvníci se mohou také těšit na téměř dvoutunový pískovcový blok z Juditina mostu nalezený na vltavském dně,“ sdělil ředitel muzea Zdeněk Bergman.

Dalším exponátem je řez jednotlivými vozovkovými vrstvami mostu. Tento tunový blok obsahuje výdobytky moderního stavitelství 70. let minulého století. Železobeton a betonkeramzit budou pro expozici upraveny vodním paprskem a doplněny o dva další kusy – modelem řezu Karlovým mostem z konce 14. století a detailním modelem řezu současné rekonstrukce. Návštěvníci tak budou mít unikátní možnost porovnat 650letý rozdíl v technologii.
Pracovníci muzea také minulý týden odebrali z mostního povrchu nejzajímavější kamenické značky. Ty jsou chodcům téměř skryté, protože se nejvíce dochovaly na mostních pilířích v místě dotyku s vodní hladinou, dále také ve Staroměstské mostecké věži a na spodní straně mostních oblouků.

Nejzajímavější značky budou součástí dotekové části expozice, která je plánována i pro nevidomé.

Ze specialistů se stanou průvodci

Už tři dny po zahájení výstavy se o Karlův most zvedne další vlna zájmu. Lidé si totiž 18. října při Dni otevřených dveří budou moci prohlédnout staveniště, na kterém probíhá rekonstrukce.

„Naši specialisté se stanou na jeden den průvodci. Podrobně seznámí zájemce s rekonstrukcí a odpoví na odborné i laické dotazy. Připravíme také řadu plánků, letáků a fotografií,“ uvedl Milan Svoboda ze společnosti SMP CZ, která rekonstrukci provádí a zároveň organizuje prohlídky.

Z bezpečnostních důvodů se práce na mostě v době prohlídek veřejností zastaví a lidé tak nebudou muset nosit na hlavách helmy.

Návštěvníci Dne otevřených dveří se po prohlídce stavby budou moci v Čertovce zdarma nalodit na lodě První Všeobecné Člunovací Společnosti. „Kapitáni během plavby ukážou kamenické značky na pilířích mostu a dopraví návštěvníky do Muzea Karlova mostu, kde je čeká prohlídka nové expozice,“ prozradil zakladatel muzea Zdeněk Bergman.