Chce dostávat více peněz, podobně jako velká města. Atak se její zastupitelé usnesli, že požádají opřipojení obce khlavnímu městu České republiky. Tím by se rozpočet obce zvýšil. Avyzývají ktomuto kroku ivšechny další obce vrepublice. „Chceme dát prokazatelně najevo, že stímto přerozdělováním peněz nesouhlasíme. Achceme, aby se stouto nespravedlnosti konečně něco dělalo,“ sdělil Deníku Petr Pakosta, místostarosta obce Hora Svaté Kateřiny.

Tomuto záměru však brání řada zákonných ustanovení. Předpokladem slučování obcí je například sousedství, což Kateřina nesplňuje. Pražští zastupitelé odpověděli svým poslaneckým kolegům vHoře Svaté Kateřiny dopisem, ve kterém stojí: „Vážený pane místostarosto, velmi oceňuji usnesení zastupitelstva Vaší obce, za jehož autorství by se nemusel stydět ani největší český génius Jára Cimrman. Ateď vážně: my opoziční zastupitelé HMP stouto evidentní nespravedlností skutečně nic udělat nemůžeme.“

Obce na Mostecku jsou ktomuto návrhu spíše skeptičtí. „Je to sice diskriminace menších obcí a nelíbí se nám toto přerozdělování, ale knávrhu se určitě nepřipojíme. Už nám to bylo nabízeno před lety, ale nevěříme tomu,“ promluvil kotázce připojení menších obcí khlavnímu městu starosta Malého Března Radim Novák. Obyvatelé obcí na Mostecku mluví ozáměru horské obce vesměs stejně. „Je to hloupost, spíš jde oprotest, aby si toho nahoře už konečně někdo všiml a začalo se stouhle nespravedlností něco dělat. Ale připojit se kPraze je přeci nereálné,“ ušklíbají se oslovení představitelé menších obcí na Mostecku.