Resort financí zastupuje stát v soudním procesu nově, a to poté, co Nejvyšší soud vrátil celou kauzu na úplný začátek a naznačil, že namísto hradní kanceláře má soud jednat právě s ministerstvem. A to vzhledem k tomu, že se nepodařilo určit jiné příslušné ministerstvo. Současně podle Nejvyššího soudu měla být žaloba podána podle jiného zákona než občanského zákoníku. A tím je speciální zákon o odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. Vedle státního úřadu se do sporu zapojil i Miloš Zeman, který se přihlásil jako vedlejší účastník řízení.

„Ministerstvo financí jako žalovaná organizační složka státu navrhuje žalobu zamítnout,“ uvedla mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1 Alena Novotná na dotaz České televize, co je obsahem vyjádření úřadu k žalobě Terezie Kaslové.

Resort financí nechtěl k případu nic bližšího sdělovat. Jeho mluvčí Jakub Vintrlík pouze uvedl, že „v zájmu zachování spravedlivého procesu a rovnosti účastníků řízení nebude ministerstvo financí informace o procesní taktice ani obsah úkonů v řízení sdělovat přes média.“

Hitler je gentleman

Zeman 27. ledna 2015 v projevu k výročí konce holokaustu řekl o Peroutkovi, že napsal v časopisu Přítomnost článek s titulkem Hitler je gentleman. Zároveň mu přisoudil výrok "Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky". Posléze se ukázalo, že autorem citátu je Jan Stránský.

Stát prostřednictvím Kanceláře prezidenta republiky (KPR) zažalovala Peroutkova vnučka Terezie Kaslová a požadovala omluvu za Zemanovy výroky na adresu Peroutky. Justice jí přiznala nárok na omluvu za to, že prezident označil jejího děda za autora článku "Hitler je gentleman".

Za chybu u Stránského výroku a úvahu o fascinaci intelektuálů zrůdným učením se Česká republika podle verdiktu omlouvat nemusela. Po rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS) bude muset věc Obvodní soud pro Prahu 1 posuzovat znovu.

Podle NS byl použit nepatřičný zákon a za stát neměla jednat KPR, ale jiná instituce. Soud také v odůvodnění uvedl, že pokud prezident při výkonu své funkce někomu způsobí újmu, lze žalovat stát a žádat náhradu. Článek v Přítomnosti se Pražskému hradu nalézt nepodařilo, podle historiků neexistuje.

"Já se domnívám, že si ministerstvo ne příliš dbale přečetlo rozhodnutí dovolacího soudu, kde Nejvyšší soud přímo uvádí, že se zadostiučinění za nemajetkovou újmu je možné domáhat i v případě, kdy byla způsobena již zemřelé osobě," sdělil dnes ČT advokát Kaslové František Vyskočil.

Článek v Přítomnosti se Pražskému hradu nalézt nepodařilo, podle historiků neexistuje.